Önderoğlu’ndan ilimizde kurulma aşaması devam eden OSB’ler hakkında bilgi

YTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Birol Önderoğlu, gazetemize yaptığı yazılı açıklamada, ilimizde kurulma aşamaları devam eden OSB hakkında bilgi verdi.

Önderoğlu’ndan ilimizde kurulma aşaması devam eden OSB’ler hakkında bilgi
19 Şubat 2018 Pazartesi 14:18

 YTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Birol Önderoğlu, ‘Genel bir değerlendirme yapacak olursak, ilimizde kurulma çalışmaları devam eden 4 Adet OSB’nin 3 tanesi bakanlık sicil defterine tescili yapılmış olup, henüz sadece Taşıt Araçları Yan Sanayi İhtisas OSB’nin tescili tamamlanmamıştır. Ulusal Kalıp Üreticileri Birliği ve Taşıt Araçları Yan Sanayi üretici firmaları yatırım maliyetlerini kendileri finanse edecek olup, herhangi bir devlet kredisi kullanmayacaktır. OSB’nin kuruluş işlemlerinin gecikmesindeki en büyük engel kamulaştırma bedelleri üzerindeki anlaşmazlık olduğu görülmektedir. İlimiz de yatırım yapılacak hazine arazilerinin yeteri kadar bulunmaması ve Körfez Geçiş Köprüsü sonrası mevcut şahıs arazilerin değerlerinin artması yatırımcıların önüne en büyük engel olarak çıkmaktadır. İlimizin OSB’leri ile gelişmesi, yeni istihdamların yaratılması amacıyla hak sahiplerinin ve yatırımcıların mağdur olmayacağı ortak bir noktada buluşulması gerektiği aşikârdır.

YTSO yönetimi olarak, yaşanan bu süreçlerin minimum düzeye çekilerek işlemlerin hızlandırılması ve İlimize 2 yıl içinde OSB kazandırılması amacıyla gerek Bakanlık, gerekse yerelde tüm imkânlarımız ile çalışmaya devam edilmektedir’dedi.

 

YALOVA ÇİÇEKÇİLİK TARIMA DAYALI İHTİSAS OSB

     Önderoğlu, ‘Yer seçimi 30 Haziran 2003 tarihinde tamamlanan Yalova Çiçekçilik Tarıma Dayalı İhtisas OSB, ilimiz Çiftlikköy İlçesi sınırları içinde kurulmakta olup, 2007 yılında kamulaştırma çalışmaları başlatılmış, 12.03.2012 tarihinde Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına devri gerçekleşmiştir.

      Ülkemizin ve bölgemizin ekonomik gelişimine katkıda bulunmak amacıyla, katılımcılarımızın memnuniyetlerini en üst düzeyde tutarak, diğer kurumlarla işbirliği içinde sürekli gelişen,  deneyim ve tecrübelerini geliştiren, istihdam, dış ticaret ve üretim kapasitesi ile ülke ekonomisinde büyük pay sahibi olacak bir üretim merkezi oluşturma amacıyla kurulma çalışmaları başlatılan Yalova Çiçekçilik Tarıma Dayalı İhtisas OSB ilimiz çiçekçilik sektörü için son derece önem taşımaktadır.

      Müteşebbis heyet ortakları %40 YTSO, %20 İl Özel İdaresi, %20 Çiftlikköy Belediyesi %20 Sasbüd ten oluşmaktadır. Toplam OSB alanı 1050 dönüm olup, bugüne kadar 650 dönümü, toplam alanın %62 si kamulaştırılmıştır. 07.11.2012 tarihili Resmi Gazete’de yayınlanan 2012/3857 sayılı Bakanlar Kurulunun Çiftlikköy İl sınırları içerisinde bulunan Gacık ve Laledere Köyü’nü kapsayan toplulaştırma kararıyla birlikte mahkeme süreçleri bakanlığın çalışmalarına bağlantılı olarak, toplulaştırma işlemleri sonuçlanıncaya kadar kamulaştırma bedellerinin yatırılmamasına karar verilmiştir’ dedi.

    Önderoğlu, ‘Üreticilerimizi ve ürünlerini ulusal ve uluslararası platformda tanıtmak, modern teknolojik bir alt yapı sunmak, firmaların ihtiyacına yönelik her türlü teknik, sosyal idari tesisleri kurmak, bilgi ve teknolojiye kolay erişimi sağlayacak olan Yalova Çiçekçilik Tarıma Dayalı İhtisas OSB, ilimiz için büyük bir değer olup, toplulaştırma işlemlerinin bir an önce tamamlanması ve projenin hayata geçmesi için çalışmalar gerek bakanlık düzeyinde gerekse yerelde takip edilmektedir’dedi.

     YALOVA KALIP İMALATI İHTİSAS OSB

      Önderoğlu, ‘Ulusal Kalıp Üreticileri Birliği, Yalova Bilişim İhtisas OSB müteşebbis heyeti başkanlığına yaptığı 26.11.2012 tarihli başvuru, müteşebbis heyetin 11.12.2012 günlü toplantısında görüşülerek, kalıp üreticileri birliğinin müteşebbis heyete katılımı uygun görülmüştür. 17.09.2003 Tarihinde tescil edilen Bilişim OSB’nin ismi; Yalova Kalıp İmalatı İhtisas OSB olarak müteşebbis heyeti tarafından değiştirilmiş ve bu değişiklik Bakanlığa sunulmuş, onaylanması beklenmektedir. Toplam 34 hektarlık bir alanda 2 parselden oluşmakta, ilimiz Kazimiye köyü sınırları içinde Karakaş mevkii tepesi denilen alanda yer almaktadır.

   Müteşebbis heyet ortaklık yapısı %82 Ulusal Kalıp Üreticileri Birliği, %6 YTSO, %6 Yalova Belediye Başkanlığı, %6 İl Özel İdare den oluşmaktadır.

    Kurulacak OSB için duyulacak finansman ihtiyacı kamu kaynağı (Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı kredisi) kullanılmaksızın tamamen %100 olarak Girişimci Sanayiciler tarafından karşılanacaktır.

Ulusal Kalıp Üreticileri Birliği tarafından 80 ile 100 arasında bir yatırımcının bu bölgeye yatırım yapması düşüncesi ile bu alana talip olan UKUP, OSB’nin faaliyet geçmesi halinde 3.000’e yakın yeni istihdamın yaratılacağı bilgisini aktarmıştır. YTSO yönetimi olarak kendileri ile yapmış olduğumuz değerlendirmede yerel firmalarımızın da mutlaka burada yer alması gerektiğini kendilerine ileterek her anlamda destek olacağımızı ifade ettik. ÇED Süreci; “ÇED Gerekli Değildir” görüşü ile tamamlanmış olup, hızlı bir şekilde kamulaştırma çalışmaları başlayacak olup, bu anlamda Bakanlık ile temaslarımız sürmektedir’dedi.

  TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİ İHTİSAS OSB

        Önderoğlu, ‘Yatırımcıların OSB kurma talep dilekçesini Doğu Marmara Kalkınma Ajansına 2010 yılının Şubat ayında vermeleriyle başlayan süreç içinde; yatırımcılara, yerel yönetimlere ve ilgili diğer paydaşlara bilgilendirme ve tanıtım sunumları yapılmış, saha ziyaretleri gerçekleştirilmiş ve Yalova Valiliği’ne 24.01.2011 tarihinde Bilgilendirme Raporu sunularak OSB kuruluş süreci resmi olarak başlatılmıştır.

 

Çiftlikköy ilçesinin Gacık, Laledere ve Kılıç Köyleri sınırları içinde yeni yapılacak Gebze - Orhangazi - İzmir otoyoluna cephesi bulunan yaklaşık 1.600.000 m2 büyüklüğündeki alana kuruması düşünülen Taşıt Araçları Yan Sanayi İhtisas OSB’nin Yatırım Maliyeti 300 milyon dolar olarak öngörülmektedir. Kurulacak OSB için duyulacak finansman ihtiyacı kamu kaynağı (Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı kredisi) kullanılmaksızın tamamen %100 olarak Girişimci Sanayiciler tarafından karşılanacaktır.

   OSB’nin tam kapasiteyle faaliyete geçmesi durumunda 500 Milyon dolarlık ciro, 300 milyon dolara yakın ihracat ve 7.000 kişilik istihdam ön görülmektedir.

   ÇED süreci 3 aya kadar tamamlanacak olan OSB’nin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının önerilen yatırım alanını onaylaması halinde; kamulaştırma çalışmaları, altyapı, uygulama ve imar planlarının hazırlanması gibi süreçlerin 2014 yılı Temmuz-Ağustos aylarına kadar tamamlanarak Organize Sanayi Bölgesinin altyapı tesislerine başlanması planlanmaktadır. 2015 yılının ikinci yarısında  %75 dolulukla firmaların üretime başlaması düşünülmektedir. YTSO Yönetimi olarak kendileri ile yapmış olduğumuz değerlendirmede yerel firmalarımızın da mutlaka burada yer alması gerektiğini kendilerine ileterek her anlamda destek olacağımızı ifade ettik

      Ülkemizdeki taşıt araçları yan sanayi sektörü taşıt araçlarının parça ve ekipman ihtiyacının %80-85’ini temin edecek düzeydedir. OSB kurulumu ile bu oranın %20’lik kısmının Yalova ilinden karşılanması hedeflenmektedir’dedi.

          YALOVA GEMİ İHTİSAS OSB

        Önderoğlu, ‘İlimiz Çiftlikköy sınırları içinde kurulma çalışmaları devam eden, Yalova Gemi İhtisas OSB 07.02.2011 tarih ve 00991 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yazısı ile kuruluş protokolü onaylanmış, 275 sicil numarası ile tüzel kişiliği tescil edilmiştir. Kurucu ortaklar %87 Katılma Payı ile İMEAK Gemi Sanayicileri Derneği ve %13 Katılma payı oranı ile YTSO olmuştur.

   07.06.2011 tarihli Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yazısı ile OSB alanının içinde mülkiyeti özel şahıslara ait 2 parsel ait toplam 1.421.791 m2 yüz ölçüme sahip arazinin kamulaştırması için kamu yararı kararı verilmiş olup, 356.102 m2 taşınmazın kamulaştırma kanunu hükümlerine göre bedeli mukabilinde satın alınması amacıyla Yalova 1.Asliye hukuk mahkemesine dava açılmıştır. Mahkeme kararı Gemi İhtisas OSB Müteşebbis Heyeti tarafından Yargıtay’a temize gönderilmiştir.

    YTSO yönetimi olarak yatırımcılarla yapmış olduğumuz değerlendirme toplantısında, yatırımcıların Çiftlikköy de daha önce hapishane olarak ayrılan alanı da talep ettiği bilgisi alınmış olup, oda olarak bu alanın şehir merkezine yakın olması sebebiyle OSB alanı olarak kullanılmasına karşı olduğumuzu ifade ettik.

   Bugün itibariyle, Gemi Üretim sektörünün ekonomik anlamda krizde bulunması ve siparişlerde ciddi bir hareketlenme olmaması sektör önünde engel olarak görülse bile uzun dönemde bu sektörel ekonomik krizin atlatılacağı görülmektedir. OSB’nin kurulma aşamasındaki en büyük engel kamulaştırma bedellerinin yüksek fiyatlarda tespit edilmesi görülmektedir ’dedi.

 

 

 

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.