Hıfzıssıhha Meclisi sokağa çıkma yasağı kararlarını açıkladı

Yalova İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi sokağa çıkma yasağı hususunda Çarşamba günü toplanarak kararlarını açıkladı.

Hıfzıssıhha Meclisi sokağa çıkma yasağı kararlarını açıkladı
Abdullah Bozkurt
Abdullah Bozkurt
21 Mayıs 2020 Perşembe 23:45

Yalova İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 20.05.2020 Çarşamba günü Vali Muammer Erol başkanlığında Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 19.05.2020 tarih ve 8184 sayılı Ramazan Bayramı süresince "Sokağa Çıkma Kısıtlaması” konulu Genelgesi gündemi ile toplanarak;

1-22.05.2020 tarihi saat 24.00 ile 26.05.2020 tarihi saat 24.00 arasında Yalova sınırları içinde bulunan vatandaşların sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına,

2- Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla aşağıda belirtilen dükkanların belirtilen gün ve saatlerde faaliyet gösterebilmesine,

Market, bakkal, manav, kasaplar, kuruyemişçiler ve yufka satış yerlerinin

a.l- Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde 21.05.2020 Perşembe ve 22.05.2020 Cuma günü market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçilerin saat 23.00'a kadar faaliyetlerine devam edebilmelerine,

Kısıtlamanın olduğu 23.05.2020 Cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap, kuruyemiş ve yufka satışı yapan işyerlerinin 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilmelerine, vatandaşların (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilmelerine, aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilerin evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilmelerine,

24.05.2020 Pazar, 25.05.2020 Pazartesi ve 26.05.2020 Salı günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler ile online satış yapan işletmelerin kapalı olmasına,

23.05.2020 Cumartesi, 24.05.2020 Pazar, 25.05.2020 Pazartesi ve 26.05.2020 Salı günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerlerinin açık olmalarına ve bu işyerlerinde ekmek, unlu mamül ve tatlı dışında ürünlerin satılmamasına,

23.05.2020 Cumartesi, 24.05.2020 Pazar günü ile 25.05.2020 Pazartesi, 26.05.2020 Salı günleri vatandaşların dışarı çıkamadığı saatlerde tatlı satışı yapan iş yerlerinin sadece eve/adrese servis şeklinde satış yapabilmelerine,

Ramazan Bayramı münasebetiyle, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 23.05.2020 Cumartesi, 24.05.2020 Pazar, 25.05.2020 Pazartesi ve 26.05.2020 Salı günleri, sadece evlere paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere lokanta ve restoran tarzı işyerlerinin eğer isterlerse açık olabilmesine,

İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerlerinin açık olmasına,

Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastanelerin faaliyetlerine devam etmesine,

Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmelerin (limanlar, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.) faaliyetlerine devam etmelerine,

Sokağa çıkma yasağı uygulanacak günlerde açık bulunacak olan akaryakıt istasyonlarının Emniyet müdürlüğü ile ticaret ve sanayi odasının katılımı ile genelgede belirtilen esaslara göre belirlenerek Valilik makamı onayı ile uygulamasına,

Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmelerin faaliyetlerine devam etmelerine,

İçme suyu dolum tesisleri ile içme suyu, gazete ve mutfak tüpü dağıtımını yapan şirketlerin açık olmalarına,

Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezlerinin faaliyetlerine devam etmelerine,

Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmaların faaliyetlerine devam etmelerine,

İl Hıfzıssıhha Kurulumuz tarafından izin verilmesi şartı ile makarna, un ve unlu mamüller, süt, et, balık üretimi ile gibi temel gıda maddelerinin üretiminin yapıldığı tesisler ve kâğıt, kolonya üretimi başta olmak üzere hijyen malzemeleri ile bu malzemelerin üretimi için ihtiyaç duyulacak hammaddelerin üretiminin yapıldığı tesislerin faaliyetlerine devam etmelerine,

Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmaların faaliyetlerine devam etmelerine,

Oteller ve konaklama yerlerinin açık olmasına 

Gıda, temizlik ve ilaç gibi sektörlere ambalaj sağlayan üretim tesislerinin faaliyetlerine devam etmelerine,

Çalışanları inşaat alanında bulunan şantiyede konaklayarak yapımı veya çalışması devam eden büyük inşaatların faaliyetlerine devam etmelerine, (bu madde kapsamında inşaat ve konaklama aynı şantiye alanı içinde ise izin verilmesine, başka bir yerden çalışanların gelmesine ve şantiyede kalanların başka bir yere gitmelerine izin verilmemesine, çalışma alanının sadece inşaat alanı ile sınırlı olmasına),

Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım matbaaların faaliyetlerine devam etmelerine,

Daha önceden sözleşmeye/taahhüde bağlanmış ve belirlenen süre içerisinde yetiştirilmesi gereken ihracata konu; mal, malzeme, ürün, araç-gereç üreten iş yerleri ve tesislerin (mevcut zorunluluklarını ispatlamaları ve anılan şartlara uymaları kaydıyla) faaliyetlerine devam etmelerine,

Zirai amaçlı akaryakıt satışı yapılan Tarım Kredi Kooperatifinin İlimizdeki iki şubesinin bu amaçla bayram boyunca çalışabilmesine,

Kısıtlama süresinde yağmura bağımlı tarımsal faaliyetler göz önünde bulundurularak zirai ilaç, tohum, fide, gübre vb. tarımsal üretime ilişkin ürün satış yapan 20 işletmenin kısıtlama günlerinde iki grup halinde 1 gün hizmet verip 1 gün vermeyecek şekilde faaliyetlerinin düzenlenmesine, bu konuda faaliyette bulunulacak günler için İl/llçe Müdürlüklerinden faaliyet belgesi alınmasına,

23.05.2020 Cumartesi ve 26.05.2020 Salı günü sebze/meyve toptancı hallerinin açık olmasına,

3-Aşağıda belirtilen kişilerin sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmalarına,

Bu Kararın (2) numaralı başlığında yer alan "Açık Olacak İşyeri, İşletme ve

Kurumlarda” yönetici, görevli veya çalışanlar,

Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (Özel güvenlik görevlileri dâhil),

Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Kızılay ve AFAD'da görev alanlar,

Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,

Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar,

Ürün ve veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,

Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları,) Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi "Özel Gereksinimi" olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri,

Demir-çelik, cam, ferrokrom vb. sektörlerde faaliyet yürüten iş yerlerinin yüksek dereceli maden/cevher eritme fırınları ile soğuk hava depoları gibi zorunlu olarak çalıştırılması gereken bölümlerinde görevli olanlar,

Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezlerinin çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla),

Bitkisel (gül, çay, meyve, hububat, kesme çiçek vb.) ve hayvansal (süt, et, yumurta, balık vb.) ürünlerin üretimi, sulaması, işlenmesi, ilaçlaması, haşatı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar,

Bayram süresince kısıtlamanın olduğu günlerde kısıtlamadan muaf tutulacak olan Bitkisel (gül, çay, meyve, hububat, kesme çiçek vb.) ve hayvansal (süt, et, yumurta, balık vb.) ürünlerin üretimi, sulaması, işlenmesi, ilaçlaması, haşatı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışan üreticilerin işletmelerine ulaşmaları esnasında, Tarım ve Orman Bakanlığı kayıt sistemlerinden alınmış (Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi, Örtü Altı Kayıt Sistemi Belgesi, İşletme Tescil Belgesi, Arıcılık Kayıt Sistemi Belgesi, Arı Konaklama Belgesi, Birlik Kimlik Kartı vb.) belgeleri, İl/ilçe Müdürlüklerinden alınmış "Tarımsal Faaliyet Belgesi” ni (Tarımsal Faaliyet Belgelerinde İşletme çalışanları/bakıcıları da yazılabilecektir) veya ziraat odalarından alınmış çiftçilik belgesini kısıtlamanın olduğu günlerde yanlarında bulundurmalarına,

Hasat edilen ürünlerin pazarlanması ve nakliyesinde çalışanların çalıştıkları firmalardan veya meyve sebze hallerinden alacakları antetli kağıda basılmış bu işi yaptığına dair belgeyi yanlarında bulundurmaları durumunda bu kişilerin sokağa çıkma yasağında istisna kapsamında değerlendirilmesine, bu kapsamda tarımsal Kalkınma Kooperatifleri ve Yetiştirici/Üretici Birliklerin tarımsal üretimin ve ürünlerin pazarlanmasının sekteye uğramaması için kısıtlamaya tabi tutulmamasına

Küçükbaş-büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler,

Petshoplarda bakım işi yapanların saat 08:00-12:00 arası sokağa çıkma yasağından istisna kapsamında değerlendirilmesine,

Hayvan çiftliklerinin acil yem ihtiyacının da olabileceği düşünüldüğünde İlimizde bulunan yem satış yerlerinin 23 Mayıs Cumartesi günü çalışmalarına, 24-25-26 mayıs tarihlerinde kapalı olmalarına,

Yalova’da bulunan Mezbahanelerin açık olmasına, buralarda çalışanların ve buralara sevkiyat yapanların sokağa çıkma yasağından istisna kapsamında değerlendirilmesine,

Yalova’da; Tekne boyları 12 metrenin altında bulunan ve Geleneksel Kıyı Balıkçılığı yapmakta olan Ruhsatlı Balıkçı Teknelerinin, 4/1 Nolu Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ hükümlerine uymak ve her tekne de 8 metreye kadar azami iki kişi, 8-12 metre arası azami üçkişi olmak kaydıyla, Gerçek Kişiler için Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresine sahip olan kişilerin ve tayfaların avcılık faaliyetlerine devam etmeleri için sokağa çıkma yasağından istisna kapsamında değerlendirilmesine, bu faaliyet esnasında Gerçek Kişiler için Su Ürünleri Ruhsat Tezkerelerini yanlarında bulundurmalarına,

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 30.04.2020 tarih ve 7486 sayılı Genelgesi kapsamında oluşturulan Hayvan Besleme Grubu Üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecek olanlar,

İkametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkanlar,

Kısıtlama süresince ekmek dağıtımı yapanlar ile lokanta, restoranlar ve tatlı satış yerlerinin evlere servis hizmetinde görevli olanlar ile 23.05.2020 Cumartesi günü 10,00-17.00 saatleri arasında ise marketler, bakkallar, manavlar, kasap, kuruyemişçiler ve yufka satışı yapan işyerlerinin evlere servis hizmetinde görevli olanlar,

Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil),

Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar,

İş sağlığı ve güvenliği nedeniyle iş yerlerinden ayrılmaları riskli olan çalışanlar (iş yeri hekimi vb.),

Veteriner hekimler ve çalışanları,

Servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları,

İşyerlerinin kapalı olduğu saatlerde/günlerde sürekli olarak işyerlerini bekleyenler,

Belediyelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere hafta sonu, Pazartesi ve Salı günleri çalışacak personel,

Tedarik zincirinin aksamaması amacıyla sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 23.05.2020 Cumartesi günü 07.00-10.00 saatleri arasında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler ile 26.05.2020 Salı günü saat 18.00'dan sonra marketlerde mal, malzeme ve ürünlerin nakli, kabulü, depolama ve satışa hazırlama aşamasında görevli olanlar (Bu madde kapsamında hiçbir şekilde mal, malzeme ve ürün satışı yapılamaz),

Madencilik, inşaat ve diğer büyük yatırım projelerinde kullanılmakta olan patlayıcıların imalat ve lojistiğinde çalışanlar,

24 Mayıs 2020 Pazar günü, 14.00-20.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar ve ihtiyaç duyulan hallerde bunların refakatçileri,

Mahkeme kararı çerçevesinde çocukları ile şahsi münasebet tesis edecekler (mahkeme kararını ibraz etmeleri şartı ile),

Serbest muhasebeci mali müşavirler, yeminli mali müşavirler ve bu meslek mensupları ile beraber çalışanlar,

24.05.2020 Pazar gününe (bayramın birinci günü) münhasır olmak üzere aziz şehitlerimizin kabirlerini ziyaret edecek anne, baba, eş, çocuk ve kardeşleri ile ihtiyaç halinde refakatçileri (şehit yakınlarımızın şehitliklere ulaşımları talepleri halinde Emniyet Müdürlüğü ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce sağlanacaktır.)

4-Yukarıda belirtilen istisnalar dışındaki tüm vatandaşların sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında değerlendirilmesine,

5-İl dışından ilimize gelen kişilerin Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün C07d-19 Rehberi doğrultusunda 14 gün boyunca evlerinde izolasyonda kalmalarına,

6-Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde ekmek dağıtımlarının ilde Vali yardımcısı ilçelerde Kaymakamlar başkanlığında Emniyet, Fırıncılar Odası temsilcisi, Zabıta ve Tarım İl Müdürlüğünden oluşturulacak bir komisyon tarafından planlanmasına,

7-Berber ve kuaförlerin 20/21/22.05.2020 günleri 08:30 ve 23:30 saatleri arasında faaliyet gösterebilmelerine,

8-Daha önce alınmış olan Seyahat izin belgelerinin sokağa çıkma kısıtlaması süresince geçerli olmasına,

9-Bu karar kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde açık olabilecek işletmelerin Valilik ve Kaymakamlıklara kısıtlama süresince açık olmak ve faaliyet göstermek istediklerine dair başvuruda bulunmasına,

10-Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu düzeninin tesisi için görevli olan kamu görevlilerinin şehir içi toplu ulaşımlarını teminen Belediye tarafından gerekli tedbirlerin alınmasına,

11-Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 24.05.2020 Pazar, 25.05.2020 Pazartesi ve 26.05.2020 Salı günü gazete dağıtımının, gazete şirketlerinin ring halinde çalışacak dağıtım araçları, belirlenen içme suyu dağıtım bayileri ve Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla yapılmasına, (bu kapsamda gazete dağıtımının evlere servis şeklinde yapılması esastır.)

12-23.05.2020 Cumartesi günü gazete dağıtımı/satışının marketler ve bakkallar aracılığı ile yapılmasına,

13-23.05.2020 Cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlaması olduğundan Yalova Merkezi Pazaryerinde kurulan Cumartesi Pazarının kolluk kuvvetleri ve Belediye tarafından gerekli önlemler alınarak bir defaya mahsus olmak üzere 22.05.2020 Cuma günü kurulmasına,

Yapılan denetimlerde tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılmasına,

Vali Muammer Erol, Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, İl Sağlık Müdürü Dr. Emrah Eray, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, İl Çevre ve Şehircilik Müdürü Ümit Yılmaz, Yalova Devlet Hastanesi Başhekim V. Dr. Yıldırım Temir, Merkez TSM Başkanı Uzm. Dr. M. Nuri Ceyhan ve Serbest Eczacı K. Emre Çandır’ın imzasıyla oy birliği ile karar verildi.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.