Uluslararası Osmanlı Mektepleri Sempozyumu yapıldı

Yalova Üniversitesi İslami Çalışmalar ve Araştırma Merkezi’nin sahipliğinde yapılan Uluslararası Osmanlı Mektepleri Sempozyumu 17 Kasım 2021 Çarşamba günü saat 9:00’da Yalova Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu’nda yapıldı.

Uluslararası Osmanlı Mektepleri Sempozyumu yapıldı
17 Kasım 2021 Çarşamba 13:55

Yalova Üniversitesi İslami Çalışmalar ve Araştırma Merkezi koordinatörlüğünde; Yalova Valiliği, Yalova İl Özel İdaresi, Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Yalova İl Müftülüğü ve Yalova Ticaret ve Sanayi Odası ortaklığında düzenlenen Uluslararası Osmanlı Mektepleri Sempozyumuna; Yalova Valisi Muammer Erol, Yalova Üniversitesi Rektörü Pro. Dr. Suat Cebeci, İslami Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı, Yalova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tahsin Becan, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, İl Jandarma Komutanı Mustafa Bakçepınar, İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol, Tarım ve Orman İl Müdürü Suat Parıldar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Laçin, Yalova Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürü Nevzat Alğan, Prof. Dr. Bünyamin Bezci, üniversite öğrencileri ve konuklar katıldı.

Bahçekapılı, “Pandemi sürecinde konferanslar yaptık”

Açılış konuşması yapan, İslami Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı, “Bizler Yalova Üniversitesi İslami Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak kurulduğumuz günden itibaren İslam Medeniyeti ’nin ilim, fikir, eğitim, ahlak, din, dil, tarih, kültür, sanat, edebiyat, hukuk, iktisat, tıp, mühendislik vb. alanlarda ortaya koyduğu birikime dair bilimsel araştırmalar yapmayı projeler yürütmeyi, araştırmacıları desteklemeyi ve bu bağlamda ulusal uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemeyi ve yayınlar gerçekleştirmeyi kendimize hedef olarak belirledik. Pandemi koşullarının hüküm sürdüğü bir buçuk yıl içerisinde Ekim 2020’de erken çocukluk dönemi, din, ahlak, değerler eğitimi ve sorunları sempozyumunu ve yine Mart 2021’de pandemi sürecinde ‘aile olmak’ çalıştayını ve İslam Bilim ve Medeniyeti Konferanslarını tertip ettik.”

Bahçekapılı, “Açılan mektepler eğitimin ana taşıyıcısı olmuştur”

İslami Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı, bugün merkezin koordinatörlüğünde yeni bir sempozyumla katılımcıların huzuruna çıkmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, “İslam eğitim geleneği içinde şekillenen ve Osmanlı Dönemi’nde devlet ve toplumun nitelikli insan kaynağının geliştirilmesine çok önemli katkılar sunan medreselerin, Avrupa’da bilim, teknik ve sanayileşme bağlamında yaşanan gelişmeler ile rekabet edememesi eğitimde yeni arayışları gündeme getirmiş ve mektepler kurulmuştur. Yeni açılan mektepler, Osmanlı’nın modernleşme ve batılılaşma serüveninin eğitimdeki ana taşıyıcısı olmuş, başta askeri ve teknik okullar olmak üzere, ilkokuldan yüksek öğretime kadar tüm toplumu kuşatacak bir devlet politikasına dönüşmüştür.”

Bahçekapılı, “Mektepler ile 3 farklı eğitim yapılanmasına geçilmiştir”

Mektepler toplumsal dönüşümün önemli dinamiklerden birisi olarak her geçen gün prestijlerini artırmaya başladığını ifade eden Bahçekapılı, “Bu süreç özellikle Tanzimat sonrasında önemli bir ivme kazanmış, mekteplerin açılması ile birlikte Osmanlı’da medreseler, mektepler ve azınlık okulları olmak üzere de 3 farklı eğitim yapılanmasına geçilmiştir. Tanzimat sonrası Osmanlı siyaset ve bürokrasisi üzerinde etkili olan birçok kişi de yine bu mekteplerde yetişmiştir.”

Bahçekapılı, “Önemli kurumların ve temsilcilerinin büyük bir katkısı var”

Uluslararası Osmanlı Mektepleri Sempozyumu tefekkür, maarif ve siyaset açısından Osmanlı Tarihinin önemli kurumlarından birisi olan mekteplerin tüm boyutları ile ele almayı amaçladıklarını belirten Bahçekapılı, “Disiplinler arası bir anlayış ile Osmanlı Mekteplerinin ele alınacağı sempozyum mekteplerin zihniyet, kurumsal yapı ve fonksiyonlarını süreç odaklı ve tematik bir şekilde incelemeyi amaçlamaktadır. Her güzel çalışmada olduğu gibi bugün tertip ettiğimiz bu sempozyumunda gerçekleşmesinde ilimizin çok önemli kurumları ve temsilcilerinin büyük bir katkısı bulunmaktadır.”

Bahçekapılı, “Emeği geçen herkese teşekkür ederim”

Konuşmasının sonunda Yalova Üniversitesi ile şehrin resmi ve özel kurumları bu sempozyumun hayata geçmesinde canla başla çalıştığını söyleyerek, “Bu bağlamda bu sempozyumun fikirsel altyapısını inşa ederek bizleri cesaretlendiren Yalova Üniversitesi Rektörümüz ve aynı zamanda Sempozyum Onursal Başkanımız Sayın Prof. Dr. Suat Cebeci’ye, tüm birimleri ile gücümüze güç katan Valimiz Sayın Muammer Erol’a ve bizlerden hiçbir yardımı esirgemeyerek ekip arkadaşları ile bize destek olan Yalova Belediye Başkan Vekili Sayın Mustafa Tutuk’a, İl Genel Meclis Başkanımız Sayın Hasan Soygüzel’e, İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Dr. Abdülaziz Yeniyol’a, İl Müftümüz Sayın Cevdet Cemal Çıkrık’a ve bizleri bu güzel mekanda ağırlayan Yalova Ticaret ve Sanayi Odası ve Sayın Başkanımız Tahsin Becan’a ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum.

Ayrıca Sempozyum Düzenleme Kurulu Eşbaşkanımız Prof. Dr. Fuat Aydın ile Düzenleme Kurulu Üyelerimiz Doç. Dr. Mahmut Engin’e, Doç. Dr. Hasan Meydan’a, Dr. Öğretim Üyesi Abdurrahman Hendek’e, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcımız Uğur İnan’a ve çalışma arkadaşımız Mustafa Akça ve Araştırma Görevlilerimize ayrı ayrı teşekkürü bir borç biliyorum.

Pandeminin ortaya çıkardığı tüm zorluklara rağmen sempozyumumuza ilgi gösteren, katılan ve bilgileri ile bize katkı sunan 22 bilim insanına da üniversitemiz adına teşekkür ediyorum.” Şeklinde konuşmasını noktaladı.   

Soygüzel, “Benim için büyük bir mutluluk”

İslami Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı’nın konuşmasının ardından söz alan Yalova İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel, yaklaşık bir ay önce bu salonda yine Yalova Üniversitesi’nin öncülüğünde, Yalova Araştırmaları Kongresini yaptıklarını ifade ederek, “Yalova Üniversite’mizin liderliğinde bu ve benzeri organizasyonlarda bulunmak gerçekten benim için büyük bir mutluluktur. Çünkü üniversitenin şehrin kültür hayatına, eğitim hayatına bu denli etkide katkıda bulunması bu şehir için bir kazanımdır. Bu anlamda Sayın Rektörümüze çok teşekkür ediyorum. Tabi bugün ‘Osmanlı Mektepleri’ başlığı ile gerçekleştirilecek ve 3 gün sürecek olan sempozyumun başlığına baktığınız zaman çok spesifik bir konu gibi gözükse de aslında Osmanlıyı ve Cumhuriyeti birlikte etkileyen Türk modernleşmesinin izlerini en belirgin şekilde gördüğümüz alanlardan bir tanesidir.”

Soygüzel, “Çok önemli sonuçlar ortaya çıkacağını ümit ediyorum”

“Aslında başlığı Osmanlı Mektepleri değil de Türk Modernleşmesi şeklinde değiştirsek de pek bir şey fark etmez çünkü bizim sosyologların, siyaset bilimcilerin Türk Modernleşmesi olarak inceledikleri alanı aslında mektepler üzerinden okumak, mektepler üzerinden değerlendirmek ve analiz etmek mümkündür.

Mekteplerde ve eğitim kurumlarında yaşanan bu modernleşme Türk Siyasetini, düşünce iklimin, toplumsal yaşamını hatta idari ve askeri yapılanmasını da etkiledi. Dolayısıyla 3 gün boyunca bu tarihsel gelişimi konu edinen bu sempozyumdan çok önemli sonuçlar ortaya çıkacağını ümit ediyorum.” Şeklinde konuşan Soygüzel, emeği geçen bütün kurumlara teşekkür ettiğini söyledi.

Cebeci, “4 yeni fakülte ve 22 bölüm açtık”

Yalova İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel’in konuşmasının ardından açılış konumasın yapan Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, bu sempozyum pandemiye rağmen 20 Eylül 2021’de yüz yüze eğitime başladıklarını belirterek, “Bu yıl düzenlemiş olduğumuz 5. Bilimsel Toplantı. Bu toplantıyı düzenleyen İslami Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi’miz de yeni kurduğumuz merkezlerden birisidir. Bu yeni dönemde kurumsal olarak 4 yeni fakülte açtık.

Yeni meslek yüksek okulları, teknoloji merkezi, 22 yeni bölüm açılması kapsamında yine bu yeniliklerden birisi de 8 adet Uygulama Araştırma Merkezi kurduk.

Bunlardan biri de İslami Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi ki bu merkezimizde çok yeni olmasına rağmen yine bu ikinci toplantısını düzenliyor. Bir diğeri de Türk Dünyası Araştırma ve Uygulama Merkezi’dir.”

Cebeci, “Bir elin nesi var iki elin sesi var”

“Biz bu merkezleri şunun için çok önemsiyoruz; bizim tarihi birikimimiz, kültürümüz, mirasımızın alıp hamule edilip, yoğurulup ve günümüzde toplumumuzun önüne açacak, ona yeni ufukları kazandıracak, o birikim o hazine üzerinde yeni bilimsel, teknolojik, ekonomik, sosyal, kültürel atılımlara öncülük edecek bu merkezlerin çalışmalar yapması gerekiyor. Bunu da üniversite yapmalı ama üniversite paydaş bilimler ile beraber yapmalıdır. Biz, bu paydaşlara çok önem veriyoruz. Bir elin nesi var iki elin sesi var denmiştir.” İfadelerine yer veren Cebeci, bu anlamda Yalova’daki bütün kurumların, kuruluşların, belediye, valilik, İl Özel İdaresi, Sanayi ve Ticaret Odası vb. kuruşların da bu konuda bu çalışmalara istekli olmaları ve her zaman fedakârca katkıda bulunmaları güç vermekte ve teşvik etmekte olduğunu ve bu çalışmaların devam edeceğinin vurgusunu yaptı.

Cebeci, “Eğitim kurumlarının etkilerini sürekli incelemek durumundayız”

Rektör Cebeci, bu yeni dönem üniversitenin kurumsal altyapısı, kampüs yapılanması, öğrenci ve çalışanların, kurumsal aidiyetlerinin geliştirilmesi çalışmaları büyük ölçüde bir mesafe kazanmış durumda olduğunu söyleyerek, “Bundan sonra artık daha çok araştırma, geliştirme, değer üretme, bilgi, teknoloji üretme konusunda çalışmalarımız hız kazanacaktır.

Osmanlı’yı dünya üzerinde büyük bir medeniyetin mimarı haline getiren kurumlarımız var. Bunlar medreselerdir. Ancak medreselerin modernize edilememesi ya da modernleşme sürecinde gerekli intibakı gösterilememesi üzerine alternatif kurumlar olarak mektepler ortaya çıkarıldı. Tabi ki değişim ve dönüşüm noktalarındaki sancılardan dolayı bu mekteplerin gelişmesi de gecikti. Biz şimdi mektep medrese ikilemi ve kültürü taşımada, medeniyeti oluşturmada, bu eğitim kurumlarının etkilerini sürekli incelemek durumundayız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” Şeklinde konuşmasını bitirdi.

Yapılan konuşmaların ardından, 19. Yüzyıl Osmanlı Siyaset Düşüncesinin Toplumsallaşması konulu açılış konferansını Prof. Dr. Bünyamin Bezci yaptı.

Haber/Serhat Oruç

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.