Cumhurbaşkanı Kararı ile birlikte anonim ve limited şirketlerin asgari sermaye tutarlarının beş katına çıkarıldığını belirten Başkan Cemil Demiryürek, bu kararın Türkiye'nin ekonomik geleceği açısından önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Başkan Demiryürek, yeni asgari sermaye tutarlarının 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceğini belirtti. Buna göre, 2024 yılından önce kurulmuş anonim şirketlerin en az sermaye tutarı 50 bin Türk Lirası, limited şirketlerin ise 10 bin Türk Lirası idi. Ancak, 1 Ocak 2024 tarihinden sonra kurulacak anonim şirketler için asgari sermaye tutarı 250 bin Türk Lirası, limited şirketler için ise 50 bin Türk Lirası olarak belirlendiğini belirtti.

Mevcut şirketlerin yeni asgari sermaye tutarlarına uyum sağlamaları gerektiğini ifade eden Başkan Demiryürek, Ticaret Bakanlığı'nın bu süreci düzenlemek amacıyla bir Tebliğ yayımlayacağını ve şirketlere uyum süreci için gerekli süre verilecektir. Dedi.

1 Ocak 2024 tarihinden itibaren esas sermayesi 1.250.000 TL ve üzeri olan Anonim Şirketlerin sözleşmeli avukat bulundurma yükümlülüğünün getirildiğini de belirten Başkan Demiryürek, bu değişiklikle birlikte, esas sermayesi 250.000 TL ve üzeri, ancak 1.250.000 TL'nin altında olan Anonim Şirketlerin sözleşmeli avukat bulundurma yükümlülüğünden muaf tutulduğuna dikkat çekti.

Aksa Akrilik’ten devrim niteliğinde yenilik Aksa Akrilik’ten devrim niteliğinde yenilik