Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu’na üye 9 gazeteciler federasyonu ile bu federasyonlara bağlı 86 gazeteciler cemiyeti başkanı ve basın meslek kuruluşu temsilcisinin katıldığı toplantıdan sonra açıklanan TGK 27. Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirgesi’nde şu görüşlere yer verildi:

Yalova Ticaret ve Sanayi Odası Kurban Bayramı İlanı Yalova Ticaret ve Sanayi Odası Kurban Bayramı İlanı

1. Meslek yasası eksikliği

Günümüzde Türk basını, gazetecilik mesleğini ve bu mesleği kimlerin yapabileceğini düzenleyen ‘Gazetecilik Meslek Yasası’na acilen ihtiyaç duymaktadır.

Hemen hemen her iş kolunda düzenleyici yasalar varken basın sektöründe böyle bir yasa olmayınca dileyen herkes, eğitimine ve bilgi birikimine bakılmaksızın “gazeteciyim” diyerek mesleğe başlayabilmektedir.

Bu nedenle; gazetecilik mesleğini ve bu mesleği kimlerin yapabileceğini düzenleyen “‘Gazetecilik Meslek Yasası" teknolojik gelişmeler de göz önüne alınıp günümüz koşullarına uygun olarak çıkarılmalıdır.

Böyle bir düzenleme fikir özgürlüğünü kısıtlayıcı değil, tam tersine haber alma özgürlüğünü gerçek anlamda hayata geçirmeyi sağlayıcı nitelikte olmalıdır.

2. Ekonomik sorunlar

Son dönemde ülkemizde yaşanan yüksek enflasyon nedeniyle, diğer sektörlerde olduğu gibi; gelişmiş demokratik sistemin vazgeçilmez unsuru olan basın sektöründe de tarihin en zor ekonomik krizlerinden birisi yaşanmaktadır.

Özellikle yerel gazeteler yaşam savaşı vermektedir.

Kâğıttan mürekkebe, elektronik cihazlardan yazılımlara kadar medya sektöründe kullanılan malzemelerin çoğu ithaldir.

Bu olumsuz sürecin durdurulması için medya kurumları malzeme kullanımında dışa bağımlılıktan kurtarılmalı, eskisi gibi yerli kâğıt fabrikaları kurulmalı ve işletilmeli, gerekli teknolojik destek verilerek darboğazdan çıkmalarına olanak sağlanmalıdır.

3. Basın İlan Kurumu desteği, icra iflas ilanları

Demokratik ülkelerde medya kurumları çeşitli yöntemlerle devletler tarafından desteklenmektedir. Türkiye’de de devlet desteği, resmî ilanlar yoluyla gerçekleşmektedir.

Basın İlan Kurumu’nun fiyat tarifesinde 2023 yılı sonunda yapılan ve onaylanarak yürürlüğe giren artış sayesinde yerel gazetelerimiz 2024 yılına rahat bir nefes alarak girme olanağı bulmuştur.

2023 ve 2024 yıllarında BİK fiyat tarifesi artışında önemli rol oynayan başta Sayın BİK Genel Müdürüne, Yönetim Kurulu ve Genel Kurul üyelerine Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Başkanlar Kurulu olarak meslektaşlarımız adına teşekkür ediyoruz.

Öte yandan; ilanların birleştirilmesi, işlerin bölünerek ilan sınırları dışına çıkması, doğrudan alım ve acil alım yöntemlerine sıklıkla başvurulması, kooperatif ve dernek ilanları ile özel eğitim kurumu ilanlarının yayın zorunluluğunun kaldırılması gibi nedenlerle resmi ilanlarda ciddi oranda azalma meydana gelmektedir.

Ayrıca 2022 yılı içinde “5. Yargı Paketi” kapsamında TBMM’de yapılan değişiklik icra iflas ilanlarının gazetelerde yayınlanması konusundaki kararı icra müdürlerine bırakmıştır. Bu düzenleme gazetelerin resmi ilan gelirlerinin çok önemli oranda düşmesine neden olmaktadır.

4.internet basını

“Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği”, başta yerel gazetelerin kurduğu internet haber siteleri olmak üzere tüm internet haber siteleri için ağır koşulları içermektedir.

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği günden bu yana yapılan uygulamalara bakıldığında; yerel gazetelere ait bazı internet haber siteleri süreç içerisinde yönetmelikte belirtilen personel istihdamı, haber ve içerik kriterlerini sağlasa da, “ziyaretçi ve tıklama” sayılarına ulaşmakta zorluk yaşamaktadır.

1 Ekim 2023 tarihinde yürürlüğe giren yönetmelikle birlikte, Türkiye genelinde basın ilanı alan 401 yerel gazeteye ait internet haber sitesinden sadece yarısı gerekli ziyaretçi ve tıklama sayısına ulaşabilmektedir.

Yeni döneme uyum açısından yönetmelik gerekliliklerinin tekrar gözden geçirilerek, yerel gazetelerin ve internet haber sitelerinin desteklenmesi beklenmektedir.

5. Yeşil pasaport

15 yıl mesleki kıdemi bulunan basın kartı sahibi basın mensuplarına yeşil pasaport verilebilmesine yönelik iktidar ortağı MHP tarafından meclise sunulan kanun teklifi, yıllardır gündeme getirdiğimiz bir sorunumuzun çözümü yönünde sevindirici bir gelişmedir.

Beklentimiz bu teklifin 10 yıl basın kartı taşıyan basın mensuplarıyla eş ve çocuklarını kapsamasıdır.

6. Televizyon ve radyo yayıncılığı

Türkiye genelinde yerel, bölgesel ve ulusal yayın yapan televizyon kanallarının ortak sıkıntısı Türksat yayın giderleri, RTÜK’e ödenen ücretler gibi diğer yayın mecralarında olmayan masraflar nedeniyle girdi maliyetlerinin artmasıdır. Radyolar da aynı sorunu yaşamaktadır.

Özellikle yerel ve bölgesel yayın yapan televizyon kanalları büyük bir borç yükü altında kalmıştır. RTÜK Yasası günümüz koşullarına göre mutlaka yeniden ele alınmalı, RTÜK gelirlerinin bir bölümü, kurumsal yerel radyo ve televizyonlara destek olarak verilmelidir.

Yerel yayıncıların ödediği 10 yıllık yayın lisans bedeli düşürülmeli, yerel ve bölgesel yayıncıların gelirlerine uygun hale getirilmelidir. Yerel yayıncılar açısından benzer sorunun yaşandığı TÜRKSAT yayın iletim ücreti de aynı çerçevede değerlendirilmeli ve miktarı düşürülerek Türk Lirası üzerinden tahsil edilmelidir.

7.güç odaklarına bağımlılık

Gelişmiş demokrasilerin olmazsa olmazı konumunda yer alan ve kuvvetler ayrılığı prensibiyle gerçekleşen ülke yönetimlerinin 4. gücü olarak kabul edilen medya, gerçek anlamda işlevini yerine getirebilmek için ekonomik bağımsızlığını sağlamak zorundadır.

Medyanın, siyasal iktidar ve devlet kurumları da dâhil olmak üzere resmi ya da sivil hiçbir güç odağının kontrolünde olmadan yaşamını sürdürmesini sağlayacak düzenlemelerin yapılması, demokrasinin gelişmesi ve yerleşmesi için zorunluluktur.

Ülkemizde öncelikle medyanın ekonomik bağımsızlığını sağlayacak düzenlemeler yapılmalı hem medya kuruluşları hem de bu kuruluşlarda çalışan basın emekçileri ekonomik baskıdan kurtarılmalıdır.

8.basın özgürlüğü

Sektörümüzde yaşanan bir diğer sorun, Türk Ceza Kanunu ile Terörle Mücadele Yasası’nda yer alan ve darbe dönemlerinden bu yana değişmeyen basın özgürlüğünü kısıtlayıcı maddelerdir.

Avrupa Birliği uyum süreciyle başlayan yargı reformu kapsamında, hukuk ve ceza alanındaki temel kanunlarda değişiklikler yapılsa da, ifade ve basın özgürlüğü alanını kapsayan değişiklikler dilediğimiz düzeyde olmamıştır.

Demokratikleşme ve temel hak ve özgürlüklerin gelişmesi bakımından bugüne kadar yapılan tüm bu düzenleme ve iyileştirmelere rağmen ifade ve basın özgürlüğü konusunda hala mevzuattan ve uygulamadan kaynaklanan sorunlar yaşanmaktadır. Bu sorunlar yapılan düzenlemelerle zaman içerisinde kolaylıkla giderilebilir.

9. Basında çalışma koşulları

Basın işkolunda “gazeteci” olarak çalışan kişilerle işverenleri arasındaki ilişkiler ve çalışma koşulları Basın İş Kanunu ile düzenlenmiştir.

Yaklaşık 70 yıl önce, 20 Haziran 1952'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5953 sayılı kanunda, 1961 yılında kapsamlı bir değişikliğe gidilerek meslektaşlarımıza yıpranma hakkından yıllık izinlere, tazminat hakkından fazla mesaiye kadar birçok alanda sağlanan kazanımların birçoğu maalesef geri alınmıştır.

Bu yasanın günümüz koşullarına uygun olarak yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.

5953 Sayılı Kanun; Yıpranma hakkından yıllık izinlere, tazminat hakkından fazla mesaiye kadar geniş bir yelpazede ele alınarak, elektronik medyayı da kapsayacak şekilde güncellenmelidir.

Ayrıca; gazetecilik mesleği basın kartı sahibi koşuluna bağlı olmadan yapılan ağır ve tehlikeli bir iş olarak kabul edilmeli, basın kartı sahibi ve çeşitli nedenlerle basın kartı alamayan gazetecilerin anayasal sosyal güvenlik hakkının sonucu olan fiili hizmet süresi zammı geri verilmelidir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Gala Gecesinde buluştular

Ayrıca Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Yönetim Kurulu (TGK) 27. Başkanlar Kurulu toplantısı Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde yoğun katılımla yapıldı.

Bilecik İletişim ve Medya Derneği Başkanı Mehmet Ergün’ün daveti üzerine Türkiye’nin en büyük çatı örgütü olan Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu'nun (TGK) Genel Başkanı Nuri Kolaylı ve Yönetim Kurulu üyeleri, Tahir Gülebak, Mehmet Emin topçu, Osman Koca, Gaye Coşkun, Ali Özdemir, Sinan Tunç ve Kürşat Tuncel, Mevlüt Yeni, Mehmet Çelik, Atilla Durak, Ercan Atay, Cem Kaytan, Vahap Güner ile ülkenin her bölgesinden gelen yüze yakın gazeteci, aynı zamanda ilimizin önemli mekanlarını da görme fırsatı yakaladı.

Teşekkür Belgeleri verildi

Program kapsamında aynı gün akşamında da Bilecik Belediyesi Vadi Park Tesislerinde "Gala Gecesi" düzenlendi. Gecede Bilecik11.com, Değişim Gazetesi, Bozüyük Gündem 11 Gazetesi, Bozuyukgundem11.com, DHA Bilecik İl Temsilciliği, Yarin11.com, Yarın Gazetesi, Sakarya Gazetesi, Bilecikhaber.com.tr, Bozuyukhaber.com.tr, Yeni Bozüyük Gazetesi, TRT Bilecik İl Temsilciliği, Bilecikolay.com, ANKA Bilecik İl Temsilciği, Anadolu Ajansı Bilecik İl Temsilciliği İHA Bilecik İl Temsilciliği yetkililerine, TGK Genel Başkanı Nuri Kolaylı tarafından "Teşekkür Belgeleri" verildi.

Gecede konuşma yapan Belediye Başkanı M. Sadık Kaya, ''Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu'nun çok değerli başkanları, çok değerli yöneticileri, hepiniz yeniden hoş geldiniz. İlimizi onurlandırdınız, teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum.'' diyerek başladı konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

''Bizim için de özel ve güzel bir gün oldu yarın da devam edecek.  Sakarya'nın kenarında sizler için ağırlayacağız. Ben özellikle dünden başlayan bugün devam eden ve yarın da devam edecek olan bu programın hem. Konfederasyonumuza hem sizlere hemşehrilerimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Ancak şunu ifade etmek istiyorum ki bizim açımızdan önemli bir süreçti.

İlimiz için büyük fırsat

Çünkü her biriniz kendi sosyal medya hesaplarınızda, gazetelerinizde veya basın yayın organlarımızda Bilecik'i anlatma fırsatı bulacaksınız. O fırsat bizim ilimiz için de bir fırsat olmuş olacak diye düşünüyorum. Tabii aynı anda Marmara Cemiyeti Başkanlığı yapan kıymetli hemşehrimiz Mehmet Ergün Bey'e de bu organizeye vesile olup ve şehrimize getirirken dolayı şükranlarımı arz ediyorum. Hem Valiliğimiz, hem Belediyemiz, hem Ticaret Odamız hem de bütün basın mensuplarımız sizleri en iyi bir şekilde ağırlamak için bir mücadele içerisinde olduk. Bir kusur, bir eksik varsa bizimdir, bir güzellik varsa Bilecik'indir, sizlerindir. ''  

Editör: Manşet Gazetesi