Açıklamada “Bilindiği üzere, Anayasanın 43. Maddesinde; “Kıyılar, Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Deniz, göl ve akarsu kıyılarıyla, deniz ve göllerin kıyılarını çevreleyen sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir. Kıyılarla sahil şeritlerinin kullanılış amaçlarına göre derinliği ve kişilerin bu yerlerden yararlanma imkan ve şartları kanunla düzenlenir” hükmü amirdir. Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 19. maddesinde; "Kıyılarda, doldurma ve kurutma yoluyla kazanılan alanlarda ve sahil şeritlerindeki uygulamalar ve bunların kontrolü, belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeler, bu alanlar dışında valiliklerce yürütülür” bilgilerine yer verildi.

Denizler Halkındır Projesi kapsamında

Yalova’da boşanan eş dehşeti: KADES kurtardı Yalova’da boşanan eş dehşeti: KADES kurtardı

Açıklamanın devamında ise “Bu nedenle Bakanlığımız tarafından vatandaşlarımızın kıyılara ve sahillere erişiminin önündeki engelleri kaldırmak için başlatılan “Denizler Halkındır Projesi” kapsamında kıyılardaki izinsiz yapıların yıkılması ve mevzuata aykırı işgallerin kaldırılması için, Yalova Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğümüzce mevzuata aykırı, kaçak yapı ve işgallere ilişkin kıyılarda tespit çalışmaları yapılarak ilgili idarelere (Belediyesine, İl Özel İdaresine) gereğinin yapılması için resmi yazı gönderilmiştir. Kıyılarda, 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve Kıyı Kanunun Uygulanmasına Dair yönetmeliğin izin verdiği yapı ve tesisler dışında izinsiz yapılaşmaya gidilmesi veya kıyıların anılan kanun ve yönetmelikle belirlenen kullanım amaçları dışında kullanılması mümkün değildir. Bu kapsamda İlimizin doğal güzelliklerinden olan deniz, göl ve akarsu kıyılarıyla, deniz ve göllerin kıyılarını çevreleyen sahil şeritlerinde, vatandaşlarımızın erişimini engelleyen izinsiz yapı ve işgaller yıkılmak suretiyle kaldırılacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Editör: Mustafa Turan