YALOVA ULUSALBELGESEL FİLM FESTİVALİ YÖNETMELİĞİ
1. Yarışmanın Amacı
Kültür sanat alanında ülkemizin saygın festivalleri arasında olmak.
Yalova’mızın ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtılmasını, ülkemizin var olan kültürel zenginliklerinin 
işlenmesini sağlayarak “Kültür Turizminin” gelişmesine katkıda bulunmak.
Belgesel film aracılığı ile bilgi, belge ve doküman arşivinin oluşturulmasına önderlik ederek nesilden nesile
aktarılmasını sağlamak. Belgesel filmleri seyirciyle buluşturarak, belgeselin hak ettiği değeri almasını 
sağlamak.
2. Tarih 
Yalova Valiliği, Yalova Üniversitesi ve Yalova Belediyesi tarafından düzenlenen 1. Ulusal Yalova Film 
Festivalinin birincisi 09-12 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.
3. Kategoriler
Yarışma 3 (üç) ana kategoride düzenlenmektedir.
a. Ulusal Uzun Metraj Belgesel Film Yarışması
Bu yarışma kategorisine en az 30 dakika uzunluğundaki belgesel filmler katılabilir. 
b. Ulusal Kısa Metraj Belgesel Film Yarışması:
Bu yarışma kategorisine en fazla 30 dakika uzunluğundaki filmler katılabilir. 
c. Yalova kültürel miras ve tanıtım temalı ulusal belgesel film yarışması
Bu yarışma kategorisine sadece Yalova Kültürel Miras ve Tanıtımı temalı belgesel filmler başvurabilir.

Kırmızı ışıkta geçenlere ceza yağdı Kırmızı ışıkta geçenlere ceza yağdı

4. Ödüller
Ulusal uzun metraj belgesel film yarışması
1. Filme 100.000 TL para ödülü ve onursal nitelikte bir ödül verilir.
2. Filme 75.000 TL para ödülü ve onursal nitelikte bir ödül verilir.
3. Filme 50.000 TL para ödülü ve onursal nitelikte bir ödül verilir.
Ulusal kısa metraj belgesel film yarışması
1. Filme 60.000 TL para ödülü ve onursal nitelikte bir ödül verilir.
2. Filme 40.000 TL para ödülü ve onursal nitelikte bir ödül verilir.
3. Filme 30.000 TL para ödülü ve ve onursal nitelikte bir ödül verilir.
Yalova kültürel miras ve tanıtım temalı ulusal belgesel film yarışması:
Yalova En İyi Belgesel Ödülü: 50.000 TL para ödülü ve onursal nitelikte bir ödül verilir.
Korhan YURTSEVER Özel Ödülü
Jürinin uygun gördüğü bir belgesel filme 40.000 TL para ödülü ve onursal nitelikte bir ödül verilir.
• Festivale katkı sağlayan kurum ve kuruluşların talepleri halinde özel ödül verilebilir.

Katılım Koşulları
1. Yarışmaya, yapımı 1 Ekim 2022 tarihinden sonra gerçekleştirilen belgeseller katılabilir.
2. Yarışmaya Festival Komitesi, Seçici Kurul Üyeleri, Festival Sekretaryası, Yalova Valiliği çalışanları 
katılamaz. Festival amatör, profesyonel ve tüm belgesel severlere açıktır.
3. Yarışmaya sadece belgesel nitelikte yapımlar katılabilir. Bu tür dışında gerçekleştirilen TV programı, 
tanıtım filmi vb. formatında, sanat kaygısı taşımayan ve sinema sanatı sınırları içinde 
değerlendirilemeyecek filmler yarışmaya kabul edilmez.
4."Dizi" olarak gerçekleştirilmiş belgeseller, kendi içinde bütünlüğü bulunan en çok bir bölümle
yarışmaya katılabilir.
5. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
6. Yarışmacılar başvuru sırasında hangi kategoride ve dalda katılacaklarını başvuruda belirtmek 
zorundadır.
7. Yarışmacılar, aynı kategoriye birden fazla belgesel ile başvuruda bulunabilir. 
8.Yarışmaya katılacak belgesel katılımcılarının T.C. vatandaşı olması şarttır. KKTC vatandaşı katılımcılar da 
bu kategoride yarışabilir.
9. Eserlerin başvurusu filmin yönetmeni veya yapımcısı tarafından yapılır. Eserde yönetmenliğin birden 
fazla kişi tarafından yapılması durumunda müracaatı yapan, diğerlerinin yazılı iznini almak ve başvuruya 
eklemek zorundadır. Bu durumda ödül, müracaatı yapan kişiye verilir. Ödülün paylaşımından doğacak 
sorunlardan festival komitesi, festival sekretaryası ve seçici kurul sorumlu değildir.
10. Yarışmaya, teknik formatta (mov, mpeg-4 uzantılı) Full HD veya 4K olarak çekilmiş belgeseller 
katılabilir.
11. Daha önce ulusal ya da uluslararası yarışmalara katılmış ve/veya yarışmalardan ödül almış olmak bu 
yarışmaya katılmaya engel değildir.
12. Yarışmaya katılacak eserlerin süresi başlangıç ve bitiş jenerikleri dahil olacak şekilde;
 a. Uzun metraj belgesel film yarışmasında en az 30 dakika olmalıdır.
 b. Kısa metraj belgesel film yarışmasına jenerik dahil en fazla 30 dakika olmalıdır.
 c. Kültürel miras ve korumacılık temalı ulusal belgesel film yarışması için süre sınırlaması yoktur.
6. Başvurular
Yarışmacılar www.filmfreeway.com/yalovabelgeselfilmfestivali web adresinden yarışmaya direkt 
başvuru yapabilir. 
Katılımcıların https://forms.gle/hMYexi86nnsB9GgP8 linkindeki formu doldurmaları da gerekmektedir

Başvuru için gerekli belgeler: 
• Yönetmenin özgeçmişi (Türkçe ve İngilizce )
• Filmin Türkçe ve İngilizce kısa özeti
• Filmden en az beş kare fotoğraf (yüksek çözünürlükte)
• Filmin en fazla bir dakikalık fragmanını (varsa)
• Yönetmenin fotoğrafı
• Filmin dijital afişi
• Film, Türkçe ve İngilizce dışındaki herhangi bir dilde ise Türkçe ve İngilizce altyazı kullanılmalıdır. 
Türkçe ise sadece İngilizce altyazı kullanılmalıdır.
• Finale kalan Türkçe dışında üretilmiş filmlerin başvuru sahipleri, İngilizce (.srt) altyazı dosyasını 
teslim etmekle yükümlüdür.
• Gerekli görüldüğü takdirde yarışma sekretaryası yönetmen ve eser hakkında doküman/bilgi talep 
edebilir.
• Ön elemeyi geçip finalist olan filmler hiçbir şekilde yarışmadan çekilemez.
Başvuru sırasında istenen belgeler sahiplerine iade edilmez. Festival arşivinde saklanır.
• Ticari ya da turistik amaçlarla çekilen tanıtım filmleri belgesel olarak değerlendirilmez.
Kriterleri sağlamayan filmler ön seçici kurul tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır.
7. Gösterim ve Kopyalar
Programa katılması kesinleşen belgesel filmlerin gösterim kopyalarının son teslim günü, 25 Eylül
2024’tür. 
Filmlerin gösterim kopyalarının; prores
dosyası olması gerekir.
8. Değerlendirme
1. Ön jüri ve Seçici Kurul üyeleri; Festival Komitesi ve Festival Sekretaryası tarafından belirlenir.
2. Ön jüri ve Seçici Kurul; yönetmen, sinema sektörü çalışanı, eleştirmen, yapımcı, oyuncu, sanatçı, 
akademisyen, sinema ile ilgili kuruluşların üyeleri gibi kendi alanında uzman kişilerden oluşur. Komite adına 
da Festival Sekretaryasından bir temsilci doğal üye olarak seçici kurulda yer alır, oy hakkına sahip değildir.
3. Ön jüri, her kategoride kriterlere uyan ve değerlendirmeden geçen en fazla 10 (on) adet belgesel filmi, 
Seçici Kurula sunar. Seçici Kurul; her kategoride finale kalan filmler arasından dereceye girenleri belirler.
4. Ön jüri ve seçici kurulun kararları kesindir.
5. Ön değerlendirme sonuçları www.yalovafilmfestivali.cÖn değerlendirme sonuçları, www.yalova.gov.tr ve www.yalova.edu.tr
web sitelerinde yayınlanacak olup, sonuçlar ön elemeyi geçen eser sahiplerinin mail adreslerine doğrudan 
ve telefonla bildirilir.
6. Seçici Kurullar, Ulusal Kısa Belgesel, Ulusal Uzun Belgesel , Yalova Kültürel Miras ve Tanıtım Temalı Ulusal 
Belgesel olmak üzere 3 kategori ve en az 5’er üyeden oluşur. Seçici Kurul üyeleri, çeşitli ülkelerden 
sinemacılar, sinemayla ilgili akademisyenler, sinema yazarları, sinema ile ilgili kuruluşların üyeleri, 
televizyoncular, film festivalleri düzenleyicileri, farklı dallarda uzmanlaşmış olsalar da toplumdaki saygın 
yerleri itibariyle sinemaya bakışları önemli bulunan kişiler arasından seçilirler.
7. Yarışmaya katılan filmlerin yapımında herhangi bir biçimde görev almış kişiler Seçici Kurul Üyesi 
olamazlar.
8. Seçici Kurullar ödüllere ilişkin kararlarını, filmlerin yaratıcılık ve sanatsal niteliklerini gözeterek 

9. Seçici Kurulların çalışma dili Türkçe’dir.
10. Seçici Kurullar, yarışmaya kabul edilen filmler arasından, her kategoride ödül verilecek filmleri belirler. 
Seçici Kurullar, herhangi bir kategoride ödül kazanacak yeterlilikte eser olmaması durumunda ödül vermek 
zorunda değildir. Bir ödüle layık 2 film seçilmesi durumunda, ilgili ödül iki eser arasında paylaştırılır.
11. Seçici Kurullar, kararlarını yazılı, gerekçeli ve imzalı olarak sonuçların açıklanacağı tarihten önce festival 
komitesine teslim ederler. Katılımcıların sonuçlara itiraz hakkı yoktur.
9. Sonuçların Açıklaması
• Derece alan filmler, 12 Ekim 2024 Cumartesi günü yapılacak ödül töreninde açıklanacaktır.
• Finale kalan eser sahiplerinin, ödül törenine katılması gerekmektedir. Katılmaması halinde film 
yapım ekibinden temsilci göndermekle yükümlüdür.
10. Genel Koşullar
1. Yarışmaya katılımdan kaynaklanan, kargo, gümrük, navlun ve sigorta bedelleri katılımcıya aittir. 
2. Şartnamede belirtilen ödüller hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN 
numaralarına Yalova Valiliği tarafından gönderilecektir. Hak sahiplerinin Kişisel banka hesap/IBAN 
numarasını ve düzenleme kurulunun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül 
bedeli, sonuç bildirim tarihinden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı 
durumunda hak sahibinin ödül, telif ve benzeri herhangi bir talebi olamaz.
3. Yarışmaya katılım ile bu şartnamede bahsedilen tüm düzenlemeler ve şartlar kabul edilmiş sayılır. 
Bu şartname kapsamında yer almayan tüm konularda karar verme yetkisi Festival Komitesine 
aittir. Festival Komitesi bu şartnamede belirtilen tüm hususlarda değişiklik yapma hakkını saklı 
tutar.
11. Özel Koşullar
1. Yarışmaya başvuran yapımlardan bazıları yarışmaya seçilmeseler bile, filmin yapımcısının izniyle 
Festival Sekretaryasınca özel gösterim programına alınabilir.
2. Festivalde yarışan filmlerin ekipleri, Festival Sekretaryasının belirlediği sayıda ve tarihlerde 
festivale davet edilir.
Telif (Kullanım) Hakları
Yarışmaya seçilen filmlerden ticari amaç gözetmeksizin belli sahneleri ulusal ve uluslararası kültürel ve 
sanatsal platformlarda, görsel ve yazılı basında, sosyal medyada ve uygun görülen yerlerde 
kullanabilecektir.
TAKVİM VE İLETİŞİM
Yarışma Takvimi
Yarışma Başvuru Başlangıç Tarihi: 24.06.2024
Son Katılım Tarihi: 20.08.2024 Saat 17.00 
Ön Jüri Sonuç Bildirim Tarihi: 20.09.2024 (Finalistlerin açıklanması)
Sonuçların Açıklanması ve Ödül Töreni: 12.10.2024

Yarışma Sekretaryası/İletişim
Yalova İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yalova Belgesel Film Festivali Sekretaryası
Web: www.yalovafilmfestivali.com
E-posta: [email protected]
Telefon: 0226 2801726
Adres: Süleymanbey Mahallesi Kurtuluş Sokak No: 3 Merkez/YALOVA

Editör: C.A Admin