Kadına Şiddet Oranı: Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) verilerine göre, Türkiye’de kadına şiddet oranı yüzde 38. Neredeyse 10 kadından 4’ü hayatında erkek şiddetine maruz kalıyor. Bu oran, Avrupa ve OECD ülkeleri arasında en yüksek olan ülkedir

Şiddetin Coğrafi Dağılımı: Genel kanının aksine, kırsal kesimde ve kentlerde kadına karşı şiddet oranı hemen hemen eşit düzeydedir. Ancak şiddetin en yoğun yaşandığı bölgeler Doğu ve İç Anadolu bölgeleridir

Bebek Ağlamalarının Gizemini Çözen Yapay Zeka Bebek Ağlamalarının Gizemini Çözen Yapay Zeka

Kadın Cinayetleri: Adalet Bakanlığı istatistiklerine göre, Türkiye’de kadın cinayetleri 2002’den 2009’a kadar %1.400 oranında artış gösterdi. 2009’un ilk 7 ayında 953 kadın yaşamını kaybetti

Hukuki Düzenlemeleri: “Ailenin Korunmasına Dair Kanun” 1998’de yürürlüğe girdi ve kadına yönelik şiddeti önlemeyi amaçladı. Ayrıca Türkiye, "Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi"ne ilk imza atan ülke oldu. Ancak 2021’de Türkiye, İstanbul Sözleşmesi’nden çekildi

KADES Uygulaması: İçişleri Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan KADES isimli telefon uygulaması, kadına yönelik şiddet olaylarını önlemeyi ve mağdurlara yardım etmeyi amaçlamaktadır

Bu veriler, kadına yönelik şiddetle mücadelede daha fazla farkındalık yaratmak ve toplumsal bilinci artırmak için önemlidir. Kadın haklarına saygı göstermek ve şiddeti önlemek hepimizin sorumluluğudur. 

Editör: C.A Admin