CHP Yalova Milletvekili Tahsin Becan, 2/2258 esas sayısıyla, TBMM Adalet Komisyonu’na adını bile koymaya tenezzül etmeyerek havale edilen “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” (9. Yargı Paketi), bırakın bir yargı paketinden beklenen asgari gerekleri, teklifin birçok maddesinin, Anayasa Mahkemesi’nin verdiği iptal kararlarının gerekçelerini dahi karşılamadığı gibi yasa yoluyla OHAL’i sürekli kılmaya yönelik olduğunu belirtti.

Yargıya ne paket ne belge ne de plan çare oldu

Kamuoyunda, 9. yargı paketi olarak bilinen teklifle, 20 kanunda 38 maddede değişiklik yapıldığını söyleyen Becan, tıpkı öncekilerde de olduğu gibi, bu yargı paketinin de yargı ve hukuk alanında niteliksel bir dönüşümü sağlamadığı gibi yürütmenin yargı üzerindeki tahakkümünün sonlandırılmadığını ve yargı bağımsızlığını sağlayacak adımların atılmadığını ilk bakışta anlaşıldığını dikkat çekti.

Yalova Adliyesi önünde çıkan silahlı kavga ile ilgili 9 kişi tutuklandı Yalova Adliyesi önünde çıkan silahlı kavga ile ilgili 9 kişi tutuklandı

TBMM Milli Savunma Komisyonu’nu üyesi Tahsin Becan, yargı sorununu ele alırken öncelikle yapısal sorunlar halledilmezse, reform algılarıyla günü kurtaran, içi boş sınırlı değişikliklerin sistemin çürümesine engel olamayacağını aktararak şöyle devam etti; “22 yıllık bir iktidar, bugüne kadar çıkardığı yargı paketleriyle, 27. ve 28. yasama dönemlerinde 349 maddeyi yürürlüğe koyduğu gibi Yargı Reformu Strateji Belgesi ve İnsan Hakları Eylem Planı’yla toplam 18 amaç, 113 hedef, 649 faaliyet açıklamalarına rağmen ne yargının sorunlarına derman olundu ne de özellikle adil yargılanma hakkının asgari gereklerini sağlayacak değişiklikler yapabildi.” dedi.

OHAL sopası TMSF

Becan teklifte, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun kayyım olarak atanmasına ilişkin kapsam “terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı veya irtibatı” yerine “Türk Ceza Kanunu’nun veya Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun ilgili maddelerinde düzenlenen suçların işlendiği hususunda kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı halinde” şeklinde 5 yıl daha uzatılarak sunulduğunu belirtti.

Yalova Milletvekili Tahsin Becan, TMSF’yi şirketlere gösterdikleri bir sopa gibi kullanarak el konulan şirketler üzerinde nasıl tasarruf edildiğinin ve sermayenin paravan şirketler yoluyla eşe dosta nasıl dağıtıldığının bilinmediği için bu şirketlerin büyüklükleri de dikkate alındığında bir sermaye transferi merkezi olarak kurgulandığına dikkat çekti.

Editör: Manşet Gazetesi