YTSO’dan yapılan açıklamada “Görüşmede Bakan Yardımcısı Zekeriya Kaya’ya, tersane sektörümüzün Eximbank özelinde teminat ve güvence sağlanması konusu, Gümrük Beyannamelerinin kapatılmasındaki Merkez Bankası kurlarındaki farklılıklarda yaşanan sorunlar, süs bitkileri sektörümüzün kdv indirim talepleri, tüm üyelerimizi ilgilendiren enflasyon muhasebesi kayıtlarına ilişkin talepleri, Yalova’da ihtisas vergi dairesi açılması konularındaki taleplerimiz aktarıldı” denildi.

Yalova’dan 30 ülkeye çiçek ihraç ediliyor Yalova’dan 30 ülkeye çiçek ihraç ediliyor

Mehmet Şimşek’e iletilecek

“Yalova'nın önemli bir sanayi ve tarım merkezi olarak ülke ekonomisine sağladığı katkıları göz önünde bulundurarak Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek’e iletmek üzere Bakan yardımcımız Zekeriya Kaya’ya aşağıda yer alan sorunlar ve çözümlerine yönelik hızlı ve etkili adımlar atılmasını, Yalova'nın ekonomik potansiyelinin daha da artırılmasını ve ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlamasını adına önerilerimizi içeren dosyamızı sunduk” ifadelerinin kullanıldığı açıklamada son olarak şunlara yer verildi: “Eximbank Teminat ve Güvence Sorunu: Yalova'daki tersaneler bölgesi, ülke ihracatının büyük bir kısmını gerçekleştirirken, gemi inşa sektörüne önemli katkı sağlamaktadır. Ancak, yurt dışı kaynaklı avansların banka avans mektupları ile temininde yaşanan sorunlar sektörü olumsuz etkilemektedir. Eximbank özelinde teminat ve güvence sağlanması, sektörün daha sağlıklı işleyişini temin etmek adına önemlidir. Eximbank bu konuda sektör ortakları ile bir çalışma programı başlatmış ve bu süreç belirli bir yere kadar getirilse de bu konuda net ve süreci çözmeye yönelik yaptırımlar maalesef henüz gerçekleştirilememiştir. Muhasebe Kayıtlarında Kurların Belirlenmesi Sorunu: Peşin ihracat bedellerinin muhasebe kayıtlarında Merkez Bankası kuru esas alınması, özellikle tersane sektöründe ciddi sorunlar yaratmaktadır. Gemi İnşa sanayisinde 2-3 yıl süren Yeni İnşa projelerinde kur riski almamak adına Norveç Kronu gibi farklı döviz cinslerinden gerçekleşen ihracat gelirleri, kayıt günündeki Merkez Bankası kabul kurları ile Geçici Beyannamenin kapatılması günündeki kurlar esas alındığında ortaya çıkan tutar farklılıkları, Bankalarımızın terkin yapmama ya da yapamama nedeninden dolayı üyelerimizi Vergi dairelerine karşı savunma yapmak zorunda bırakmaktadır. Bu konuda Geçici Beyannamelerin kapatılmasında bedelin geliş tarihinde geçerli Merkez Bankası kurları ile yapılan çevrimlerin esas alınması ya da Büyük ihracat yapılan Norveç Kronu gibi döviz cinslerinin de değerlendirmelerde dikkate alınması gerektiğini düşünmekteyiz. Vergi Düzenlemelerinde Esneklik Talebi: Yalova'da faaliyet gösteren büyük sanayi kuruluşları vergi düzenlemeleri konusunda sıkıntı yaşamaktadır. Yalova Hızla Büyüyen ve Organize Sanayi Bölgeleri kurulan, tersaneler AKKÖK Grubu gibi büyük fabrikaların bulunduğu bir il olmasından dolayı büyük sanayi kuruluşlarımız vergi düzenlemeleri KDV iadeleri gibi konularda sıkıntı yaşamaktadırlar. Bu yüzden, Sanayicilere doğrudan hizmet verebilecek bir İhtisas Vergi Dairesi kurulması talep edilmektedir. Süs Bitkileri Sektöründe KDV Oranı Düzenlemesi: Türkiye'nin süs bitkileri sektörünün en önemli illeri arasında olan Yalova'da sektör çok ciddi istihdam yaratmış önemli ihracat rakamlarına ulaşmıştır. Tarımsal üretimde meyve fidanları üreticileri KDV oranı %1 iken süs bitkileri sektöründe bu oran %20 lik KDV oranı arasındaki adaletsizlik sektörü olumsuz etkilemektedir. Süs Bitkileri üreticilerimizin tarımsal üreticilere uygulanan %1 KDV oranından faydalanması ve KDV oranının düşürülmesini talep edilmektedir. İşverenlerin Tazminat Yükü: Artan asgari ücret ve diğer çalışan ücretlerindeki yükseliş, işverenleri tazminat ödemeleri konusunda zorlamaktadır. Bu nedenle, işverenlerin tazminat ödemeleri için işsizlik fonu benzeri bir fon oluşturulması ve bu fondan faydalandırılması talep edilmektedir.