Yeniden Refah Partisi Yalova Belediye Başkan Adayı Ayhan Polat, Yalova’nın çehresini değiştirecek projelerin hazır olduğunu söyledi. Yalova’da yaptığı birçok ilkle kendisini ispatlayan Polat, kentin çehresini değiştirecek projelerini, çok önemli akademisyen, mimar ve mühendislerle beraber hayata geçireceği müjdesini verdi. 

Ayhan Polat projelerini şu sözlerle kamuoyuna duyurdu:

Sevgili Yalovalılar;

29 Mart Yerel seçim sürecinde sürecin tamamlanmasına beş gün gibi bir zaman kalmıştır. 5 gün çerisinde Yalova Belediyesi yeni yönetimine kavuşacaktır. 

Bu süreçte tüm partiler ellerinden geldiği ölçüde Yalova ile oluşturacakları yönetimsel anlayışlarını, düşüncelerini, plan ve projelerini ortaya koymaktadırlar. Hepsini saygıyla karşılamaktayız.

Fakat şunu unutmayalım ki Ülkemiz ve Yalova çok sorunlu ve sıkıntılı süreçlerden geçmektedir. Ve bu süreçlerin temel çözüm kaynağı siyaset ve toplumsal uzlaşı ve ortak aklın tecellisi seçimler ve demokrasidir.

Yeniden Refah Partisi olarak ana hedefimiz “milletimizin manevi ve maddi alanlarda kalkınmasını gerçekleştirerek, huzur ve refaha ulaşmasını sağlamak” ilkesi doğrultusunda çalışmalarımız yürütülmektedir. Ahlaklı, adil, etkili, tutarlı, şeffaf, hesap verir, sorumlu yönetim anlayış temel ilkelerimizdir.

Yalova’da sorunlar giderek büyürken çözümsüz bir hal almaktadır. Şehirde trafik, deprem ve kentsel dönüşüm sorunu had safhadadır. Yalova sürekli göç almakta ve nüfus yoğunluğu giderek artmaktadır. Acilen bu sorunların çözüme kavuşturulması gerekmektedir. Yalova’nın kaybedecek zamanı kalmamıştır.

Osmanlı İmparatorluğundan beridir kaza olarak sayfiye yeri olan Yalova, Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK tarafından köşklerle ve çınarlarla süslenerek huzur ve refah kenti ilan edilmiştir. 

Yalova 1995 yılında il olma sonrası yaşadığı göç ve şehirleşme ile çevre ve yaşamsal değerlere uzak, ranta dayalı imar anlayışı ve çarpık kentleşme sonucu yaşanılmaz bir hale getirilmiştir. Yalova şehirleşme baskısı altında yok olmaktadır. Değerler korunmadığı gibi doğal kent kimliğinden de giderek uzaklaştırılmaktadır. Marka değerini kaybeden bir Yalova söz konusudur.

Yalova Kuruluş ve Huzur Kentidir.

Osmanlı İmparatorluğu Yalova da kurulmuştur. Yalova Atatürk’ün “Yalova Benim Kentimdir” diyerek huzur bulduğu bir kenttir.

Yalova yaşam kentidir. Yalova da geçmişten itibaren tarım çok önemli olmuştur. Yalova çiçekçiliğin kentidir.

Doğanın, yeşilin ve mavinin buluştuğu bir şehirdir. Yalova kültürel doğal tarım ve turizm kenti olarak varlığını sürdürmelidir. Kültürel miraslarımız en değerli hazinelerimizdir. Yalova da Turizm yükselen değerdir. Yalova turizm kentidir. Yalova da yaşam; Kültürün, Yeşili ve Mavinin buluştuğu çevreci projeler gerçekleştirilmelidir. Yalova Yeşil ve Mavinin buluştuğu bir cennet olarak muhafaza edilmelidir.

Doğal hayatın korunması ve kollanması, kentsel planlamada ve tasarımlarda doğal güzelliklerin ortaya çıkartılarak sürdürülmesi anlayış ve düşüncesi giderek yok olmaktadır. Bu düşünce yeniden hayata geçirilmelidir.

Belediyece yapılan planlama ve tasarımlarda, Yalova’nın değerleri, turizm alt yapısı ve Kentsel yaşamı birlikte tasarlanarak, planlanmalıdır. Yeşil, Çınar ağaçları, Termal turizm ve Köşkler Yalova da öne çıkarılması gereken değerlerdendir. Yalova da turizm öne çıkarılmalıdır.   

Yalova konumu, doğal ve tarihi güzellikleri içinde en yaşanılası kentlerden biri olarak üniversite eğitimi için tercih edilecek illerden biri olmasına rağmen yeterince talep edilmemektedir. Yalova Üniversitemizin en büyük destekçisi olarak eğitim potansiyelimizin ortaya çıkartılması temel hedeflerimizdendir.

Üniversitelerin şehre ekonomik bir değer oluşturduğu açıktır. Yalova da geliştirilmesi gereken faaliyetlerin başında eğitim gelmektedir. Yalova dokusuna uyarlı olan faaliyet ve yatırımlara destek verilecektir.

Mevlüt Yıldırım: Güçlü teşkilatımızla seçime hazırız Mevlüt Yıldırım: Güçlü teşkilatımızla seçime hazırız

Yalova’nın ciddi bir endemik ve tıbbı aromatik bitki deseni ve çiçekçilik ve süs bitkileri yetiştiriciliği altyapısı eğitime entegre edilememiştir. Yalova Üniversitesinde açılacak botanik, eczacılık, peyzaj mimarlığı gibi bölümlerin açılması Yalova ekonomisine büyük katkı yapacaktır.

Yeni Üniversitenin de Yalova’ya değer katacağı açıktır. Yalova da yeni özel bir üniversitenin açılması Belediyece desteklenecektir. Özellikle yukarıda dile getirilen sektörleri kapsar bir üniversitenin varlığı, Yalova Ülkemiz ve insanlığa katkı yapacağı açıktır. Yalova’da eğitime yön verilmeli ve destek artırılmalıdır.

Belediyecilik var olan hizmetleri yürütme yanında geleceğin planlanmasıdır. Yalova yıllardır gerçek bir planlama anlayışı ile yönetilememiştir. Bu nedenle sağlıklı ve yaşanabilir bir kent hedeflerinden giderek uzaklaşmaktadır. Yalova’nın acilen geçmişin ve geleceğin bütünleştirildiği gerçek bir tasarım ve planlamaya ihtiyacı vardır. Planlamalarının yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir. Yalova öncelikli Turizm Kentidir ve bu yönü daha fazla geliştirilmelidir. Kent ve turizm çevreci bir anlayışla yeniden ele alınmalı ve planlanmalıdır. Yalova bir değerdir ve korunmaya ihtiyacı vardır. Çevreci bir anlayışla yönetilmelidir.

Yeniden Refah Partisi Belediyeciliğinde; Maddi ve Manevi Kalkınma temel hedefimizdir. Ahlaklı Siyaset, Ahlaklı Belediyecilik anlayışı planlarda karşılık bulacak ve geçmiş yaşatılırken, gelecek planlanacaktır.

Partimizce doğal yaşamın var olduğu, Kültür, Tarım, Turizm ve Eğitim değerlerinin korunduğu sorumluluk ve ahlakla yönetilen bir Yalova temel hedefimizdir.

Yalova yerel değerlerimizin ortaya çıkartıldığı, tarım, turizm, eğitim, sanat ve kültürün yaşandığı ve yaşatıldığı kent haline getirilecektir.

Bu anlayışlarla ortaya konulan başta İKİ BÜYÜK PROJE olmak üzere öncelikli projelerimiz sizlerle paylaşılmaktadır.

1- ) YALOVANIN ÇEVRECİ ANLAYIŞLA YENİDEN PLANLANMASI VE YENİ TURİZM MASTER PLANIN OLUŞTURULMASI: Yeniden Refah Belediyeciliği çalışmalarının tümü başta Yalova Üniversitesinden ve diğer üniversitelerden oluşturulacak bilim adamlarından oluşturulan BİLİM KURULU aracılığıyla tasarlanıp planlanarak, gerçekleştirilecektir. Bilim Adamlarının katkılarıyla yapılacak Yeni bir Yalova Turizm Master Planı ile diğer planlar entegre yürütülecektir. 

2-) YALOVA STADYUMUNUN TAŞINARAK BULUNDUĞU ALANA KENT MEYDANI VE KAMU BİNALARI İLE PARK, YEŞİL ALAN, REKREASYON ALANLARININ PLANLANARAK YAPILMASI PROJESİ;

Yalova büyüyen, göç alan, şehirleşme süreci devam eden bir şehirdir. Ve Kent Meydan varlığı olmayan bir şehirdir. Trafik ve otopark sorunu üst düzeylere ulaşmıştır. Kamu kurum ve kuruluşları dağınık konuşlandırılmış ve sonradan İl olunması nedenli kurumsal planlamaların il düzeyinde yapılmadığı, başta Valilik, Belediye olmak üzere kurumsal kapasitelerinin artırılması, mekânlarının yenilenmesi gereken bir şehirdir. İnsanının yürüyerek hizmet aldığı bir şehirdir.

Diğer yandan;

Kent meydanları kentlerin kimlik oluşturmasında çok önemli bir unsurlardır. Meydanlar İlin kimliğini yansıtması yanında marka değeri katmaktadır.

Yalova şehir merkezine çok yakın olan Yalova spor stadyumu, bulunduğu alandan kaldırılarak başka bir alana taşınarak, boşalan alana başta Valilik olmak üzere Belediye ve Kamu Binalarının buraya taşınarak kent Meydanı ile kurumların, Park, Yeşil Alan, Kültür varlıkları, rekreasyon alanlarının planlandığı ve gerçekleştirildiği bir projedir.  

İlgili bölge ile mevcut alan değerlendirildiğinde;

Hâlihazırda bu bölgenin hemen yanında; Raif Dinçkök Kültür Merkezi ile Yalova İl Özel İdaresi, Milli Eğitim Müdürlüğü, Defterdarlık, Tapu Sicil ve Kadastro Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu, Sağlık Müdürlüğü ve Diş Hastanesi vs. birçok kamu binası hizmet vermektedir. Şehrin tam ortasında bulunmaktadır. Kamu Hizmetlerinin büyük kısmı bölge içinde verilecektir. Ve altına büyük bir otopark ile kentin otopark sorunu çözülecektir.

Proje ile Yalova’nın dokusu bozulmayacak, şehir merkezi ile kamu binaları arasında kopukluk giderilecek, hizmetleri bir alanda toplanacak, halk yürüyerek hizmet alabilecek, şehre yeni yeşil alanlar ve kimlik kazandırılacaktır.  

Planlama ve proje ile Yalova halkı, esnafı ve işyerleri için hiçbir olumsuzluk bulunmadığı gibi şehir içi trafik ve park sorunu kökten çözülecektir.

Proje Yalova’ya kazandırılacak büyük ve öncelikli değerdir.

3-)   YALOVA VALİLİĞİNİN KALDIRILARAK, BELEDİYE VE VALİLİK ALANINA ALTI OTOPARK OLMAK ÜZERE MEYDAN YAPILARAK YÜRÜYEN KÖŞKTEN DEREAĞZINA KADAR TÜM SAHİLİNİN BÜTÜNCÜL OLARAK TASARLANARAK PLANLANMASI PROJESİ İLE YÜRÜYEN KÖŞKTEN TERMAL ATATÜRK KÖŞKÜNE GEZİ VE TURİZM YOLU OLUŞTURULMASI PROJESİ

Proje İle Valilik Ve Belediye Binaları yeni düzenlenecek kent Meydanına taşınarak ve boşalan bu alanda, altı otopark olmak üzere, yeni bir meydan düzenlemesi yapılarak, Yalova’nın Doğusunda bulunan Yürüyen Köşk’ten itibaren Termal de bulunan Atatürk Köşküne kadar özel bir planlama yapılarak bir Turizm Yolu oluşturulacaktır.  

Yalova Belediyesi ve Valiliğin Kaldırılacağı alana yeni bina yapılması kesinlikle engellenerek ortadan kaldırılmalıdır. Bu alan Yalova’ya dışardan gelen misafirlerin kent merkezi ile buluştukları alan olup kent dokusuna Yalova’nın kültür sanat ve kimliğine yakışır sahil ve denizle bütünleşir bir destinasyon alanı yaratılmalıdır. Yürüyen Köşkten Dere ağzına kadar tüm sahil düzenlenecek, bisiklet ve Yürüyüş yolu ile birlikte imkân sağlanabilirse tramvay eklenmelidir.

Proje ile Doğal, Kültürel Miraslar Koruma altına alınacak, turizmimize en yüksek katkıyı sağlar hale getirilecektir. Kaplıcalar, Termal içindeki Orman Ağaçları Varlığı, Arboretumlar, (Termal, Karaca, Mini), Tigem Garden A.Ş Çiçekçilik Alanı, Yol Düzenlemeleri, Sahil Düzenlemeleri bu projenin temel dinamikleri olacaktır.

Termal Yolu çınar ağaçlarının korunması, yaşatılması Yalova turizmi için önemli hale gelmiştir. Yol üzerindeki Çiçekçilerin ticari faaliyetleri de Turizme katkı yapacaktır. Kent dokusuna ve kimliğine yakışır ve yaraşır sağlı sollu kazandırılabilecek yeni alanlarda tarımsal ve turizm kimlikli yapılaşmalar sağlanacaktır. Yeni başta çınar ağaçları olmak üzere tüm yol ağaçlandırılacaktır.

Sahil Düzenlemesi içinde; Amfi Tiyatro ve Çevresi yeniden düzenlenecektir. Tiyatro yıl içerisinde 2 ay kullanılmaktadır. Yeni planlama ve düzenlemede yıl içerisinde tüm zamanlarda kullanılır hale getirilmesi hedeflenmektedir. Tiyatro etrafındaki tesisler kent kimliğimize yakışır bir şekilde yeniden düzenleme yapılarak turizme kazandırılacaktır.   

Düzenleme içinde; Dereağzı’na Yalova Balık Mezat’ı ve Sahil Restoranları yönelik tasarım ve planlama yapılarak turizme ve ekonomiye kazandırılacaktır.

Tasarım ve planlama ve projeler özgün kent ve şehir planlama ve tasarımcılarına yönelik bir ihale ile proje yarışması yapılarak gerçekleştirilecektir.

4-) YALOVA İLİNE SPOR ALANLARI VE TESİSLERİ KAZANDIRMA PROJESİ İLE SPOR TURİZMİ PROJESİ.

Termal kenti kimliğimize katkı yapacak Kadıköy ve Kurtköy sınırları içerisinde belli bir alanın spor kompleksi düzenlemeleriyle ilimiz spor kulüplerinin ve il dışından gelecekte profesyonel takımların kamp yapabilecekleri bir planlama ve yapılanmaya ihtiyacı vardır. Merkezden kaldırılan Yalova Atatürk Şehir Stadyumu buraya taşınacaktır. Birçok spor dalının kamp, antrenman ve müsabaka yapabileceği turizme ve ekonomiye ve kenti kimliğine uyarlı bir planlama ve proje süreci ile bu gerçekleştirilecektir. Bu çalışma ile ormanların içerisinde Termal ilçemize entegre çevreci spor kompleksleri ile Yalova da turizm altyapısına spor turizmi de eklenecektir.

5-) FEVZİ ÇAKMAK SAHASININ KALDIRILMASI, YERALTI OTOPARKI VE MEYDAN İLE YEŞİL ALAN DÜZENLEMESİ PROJESİ   

Mülkü Yalova belediyesinde olan antrenman sahası olarak kullanılan sahanın halkın kullanımına açılarak kent dokusuna uygun bir planla altı otopark olmak kaydıyla sosyal yaşam alanı ve yeşil alan oluşturulacaktır.

6-) ÇEVRECİ ANLAYIŞLA KENTSEL DÖNÜŞÜM VE YENİ SOSYAL KONUT ALANLARI OLUŞTURULMA PROJESİ: Yalova 1999 Depreminin izlerini hala silebilmiş değildir. Ve şehir yoğun göç almaktadır. Olası yeni bir deprem süreci öngörüsüyle birlikte yaşanabilir bir Yalova için yeni sosyal konut projelerine ihtiyaç vardır. Yeniden Refah Belediyeciliğinde Yerinde Dönüşüm Kentsel Dönüşümler ve Oluşturulacak Yeni Konut Alanlarında Yalova dokusuyla uyuşan çevreci bir anlayış hâkim olacaktır.

7-) ÇEVRECİ ANLAYIŞLA ATIKSU VE KANALİZASYON YÖNETİMİ VE ARITMA KALİTESİNİN YÜKSELTİLMESİ PROJESİ: Yalova Belediyeciliğindeki çevreci yaklaşım, Yalova Atık su ve Kanalizasyon Altyapı Tesislerini İşletme Birliği (YASKİ) çalışmalarına da uyarlanacaktır. YASKİ’nin arıtma kalitesi yükseltilerek sanayi ve tarımda kullanılması ve ekonomiye kazandırılması sağlanacaktır.  

8-) BELEDİYE HİZMETLERİNİN HALKA KOLAY VE EKONOMİK ULAŞIMININ SAĞLANMASI, SOSYAL BELEDİYECİLİK FALİYETLERİ.

-         E Belediye hizmetleri etkinleştirilecektir.

-         Belediye bünyesindeki işletmelerde Ücretsiz Wi-Fİ erişimi sağlanacaktır.

-         Esnaf a ticari işletmelere su bedeli %50 indirimli verilecektir.

-         Belediye Sosyal Yardımlarının kolay ve etkin ulaştırılacaktır. (Sosyal Yardım Bina Projesi)

-         Üniversite ve LGS ye hazırlanan öğrencilere yönelik teşvikler verilecektir.

-         STK’lara sosyal gelişimlerinin desteklenecektir.

-         Kadın Kooperatiflerinin Kurulması sağlanarak, desteklenecektir.   (Satış ve Pazarlama)

-         Kadınlara Yönelik Meslek Edindirme Kursları açılacaktır.

-         İl İçi, İl Dışı ücretsiz geziler ve turlar düzenlenecektir.

-         Bağımlılık Tedavi Merkezleri açılacaktır.

-         Her mahalleye kreş açılacaktır.