Bu hafta TBMM Genel Kurulu’nda görüşülecek olan 2/2239 Esas sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanun Teklifi’ni değerlendiren CHP Yalova Milletvekili Tahsin Becan, teklifin bir meslek kanununa yakışmayacak kapsamda eksik olduğunu ve öğretmenlerimizin gerçek ve ivedi sorunlarına çözüm getirmeye yönelik olmadığını belirtti.
28 Ay Yürürlükte Kalan Meslek Kanunu
Getirilen teklifle, 14.02.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak, yalnız 28 ay yürürlükte kalan 7354 sayılı “Öğretmenlik Meslek Kanunun” kaldırılacağını dikkat çeken Becan, yeni teklifin de nitelikli eğitim amacına aykırı, devletin eğitim alanındaki görev ve yükümlülükleri ile çelişkili ve kanunla düzenlenmesi gereken birçok alanı Milli Eğitim Bakanlığı’nca hazırlanacak kriterleri belli olmayan yönetmeliklere bıraktığını belirtti.
Gelecek Kuşakların Eğitim Hakkı 
Tahsin Becan, iktidarın, öğretmenlik meslek kanununu her yasama döneminde değiştirerek, her yeni gelen bakanın kendine göre yeni kurallar getirdiğini, sermaye gruplarının ve tarikat yapılarının kıskacına bırakması sonucunda gelecek kuşakların objektif, bilimsel ve çoğulcu eğitim hakkının ellerinden alındığını söyledi.
Teklifin bilimsel, laik, kamusal eğitimi savunan tüm öğretmenleri tehdit ettiğini belirten Becan teklifle ilgili şunları aktardı: 
“Teklifin hâlihazırda 600 bini aşan işsiz atanmayan öğretmeni, güvencesizlik tehdidi altında hizmet sunan sözleşmeli öğretmenleri, özel okullarda çalışan yüzbinlerce özel eğitim kurumu öğretmenlerini kapsamaktan ve sorununa dair bütünsel çözüm sunmaktan uzaktır. Ayrıca nitelikli bir eğitim hizmetinin sağlanmasında öğretmenlerin emeğinin yanı sıra idari, teknik ve yardımcı personelin katkısı son derece önemli ve eğitim sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır. Öğretmenlik Mesleği Kanun teklifinde yer almamış olmaları büyük bir eksikliktir. Teklifte, disiplin hükümlerini içeren birçok maddenin yer almasının yanında eğitim fakültelerinin işlevsiz bırakılarak “Milli Eğitim Akademisi” kurulması suretiyle öğretmenlerin yeterlilikleri muğlak ve belirsiz bir sürece bırakılmıştır.”

Yalnız yaşayan yaşlı adam ölü bulundu Yalnız yaşayan yaşlı adam ölü bulundu

Editör: Manşet Gazetesi