Çiftlikköy ve köylerinde ilaçlama çalışmaları sürüyor Çiftlikköy ve köylerinde ilaçlama çalışmaları sürüyor


Konuyla ilgili olarak meclis üyelerine bilgi veren İmar ve Şehircilik Müdürü Rahmi Soyaslan, “Çiftlikköy’de meydanlar, ana arterler, karayolu çevresindeki yapıların, ilçemizin görsel ve estetik görünümüne katkı sağlaması açısından cephesi, çatı şekli, mimarisi gibi görsel detaylarının belirlenmesi ve iskan verilirken bu unsurların gözetilmesini sağlayacak bir mimari estetik komisyonu kurulması için bir yönetmelik taslağı oluşturduk. Bu sayede Çiftlikköy’deki yapılaşmanın daha estetik hale getirilmesi ve nitelikli mimari kullanılması mümkün olacak” diye bilgi verdi. Meclis İmar Komisyonu’na havale edilen gündem maddesi, komisyon tarafından detaylı olarak incelendikten sonra mecliste karara bağlanacak.
Konuyla ilgili bilgi veren Başkan Yele, “Kurulacak olan komisyon, belediye sınırları içerisinde yerleşik ve yerleşime yeni açılacak alanlardaki yapıların şehircilik, mimarlık, kentsel tasarımı ve peyzaj mimarlığı disiplinleriyle değerlendirilerek, yaratıcı ve estetik çözümlere dönük bina cepheleri ve binalar, örnek kent mekanları ve kentsel tasarım projeleri elde etmek için görüş bildirecek” diye konuştu.

Tahsin Becan da katıldı

Çiftlikköy Belediye Meclisi’nin Haziran Ayı ilk oturumuna CHP Yalova Milletvekili Tahsin Becan da katılarak, meclis üyelerine çalışmalarında başarılar diledi. Gündem maddeleri arasında yer alan plan değişikliği itirazları, koruma amaçlı imar planları, plan hükümleri ilaveleri, revizyon imar planı, gelir tarifesindeki değişiklikler, sosyal hizmetler müdürlüğü ek bütçesi ve vatandaş talepleri de detaylı incelenmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi.

Editör: Manşet Gazetesi