Çoğu Kadın Soyadını Değiştirmek Zorunda Kalacak Çoğu Kadın Soyadını Değiştirmek Zorunda Kalacak

KAMU TASARRUF PAKETİ NEDİR? İŞTE PLANI

Bu kapsamda mal ve hizmet alım ödeneklerinde yüzde 10, yatırım ödeneklerinde yüzde 15 kesinti, personel alımına sınırlama gibi düzenlemelerle 100 milyar liralık bir tasarruf hedefleniyor.

Kırtasiye, temsil, ağırlama, toplantı ve dış seyahat gibi cari giderler, öncelikli olarak kısılacak. Yurt dışı gezilere çok zorunlu olmadığı sürece gidilmeyecek. Zorunlu ise de kadro sınırlı tutulacak. Kurumlar eğitim ve buna benzer toplantılarını otellerde değil kendi tesislerinde, asgari harcama ile yapacak.

Bakanlıklar yeni bina yapamayacak ya da kiralayamayacak. Yeni araç alımı ve kiralanması ciddi oranda sınırlanacak. Personel alımı sınırlandırılacak. Farklı kurumlarda görevlendirme ile çalışan kamu personeli asli kurumlarına dönecek.

VATANDAŞA NASIL YANSIR?

Bütçe açığının oluşmaması önemli. Bunun sembolik bir önemi var. Tasarruf yapılması noktasında vatandaşlarımızın tüketiminin rasyonelleşmesi noktasında adım attığı bir süreçte aynı zamanda kamudan da beklenen bir adım bu. Kamu harcamaları düştüğü zaman, tasarruf arttığı zaman gelir ve gider azalmış olacaktır. Bunun enflasyona pozitif etkisi olacaktır.

Sıkılaşmanın maliyeti büyümeden ödün vermektir. Büyümeden ne kadar ödün verilmeli? İstihdama katılma oranı ne düzeyde, işsizlikteki durum nedir? Büyüme ne oranda? En son açıklanan verilerde işsizlik oranının bir miktar daha gerilediğini görüyoruz. Sıkılaşmanın reel sektöre etkisinin tam olmadığı bir süreç var. İhracat ve döviz getirici faaliyetlerin olduğu bir büyüme modelinden bahsediyoruz. Bu daha sağlıklı olacaktır.