İşte Şahin’in verdiği soru önergesi metni:

Aşağıdaki sorularımın T.C. Sağlık Bakanı Fahrettin KOCA tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını, Anayasa’nın 98 ve İçtüzüğün 96’ncı maddeleri gereğince saygılarımla arz ederim.

Yalova ilimizde sağlık hizmetlerini karşılamak üzere, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi faaliyete sokulmuştur. Söz konusu hastane her ne kadar Eğitim ve Araştırma Hastanesi gibi gösterilse de şu anda devlet hastanesi statüsündedir. Hastane, 400 yataklı A2 gurubu hastanesi olmasına rağmen afiliasyon süreci tamamlanmadan ‘’Tabela İhalesi’’ açılmış ve Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi tabelası hastane binasına takılmıştır. Dış görünümünde eğitim ve araştırma hastanesi olan Yalova Devlet Hastanesi gerek personel, gerek ekipman ve teçhizat bakımından devlet hastanesi hizmeti vermektedir. 2023 yılının ilk 6 ayında daha önce Yalova Devlet Hastanesi’nde çalışan personeller afiliasyon süreci tamamlanmayan bu yeni binaya geçmiş ve hizmete devam etmeye çalışmışlardır. Yalovalı hemşehrilerimiz eğitim ve araştırma hastanesi hizmetlerinden tam anlamıyla faydalanamadığından çevre illerde ki hastanelere gitmek zorunda kalmaktadırlar.  Yalova’da sağlık alanında yaşanan bu karmaşıklık bir an önce giderilerek vatandaşlarımızın etkin ve verimli sağlık hizmeti almaları sağlanmalıdır.

Bu sorunun yanında hastane için önemli bir sorun daha kamuoyuna yansımıştır. Hastaneye bitişik vaziyetteki tali yol olan ‘Yakup Acar Caddesi yolu geçtiğimiz günlerde çökmüş ve kullanılamaz hale gelmiştir.’ Çöken yolun yapımında; “fizibilite raporunun alınıp alınmadığı, zemin etüt raporunun alınıp alınmadığı, gerekli denetimlerin yapılıp yapılmadığı, hastane zemini için de çökme riski olup olmadığı” konusu kamuoyunda tartışmaya sebep olmuştur. Bu konuda Yalova Halkı endişe duymakta ve yetkililerden kamuoyunu rahatlatacak açıklamalar beklemektedir.

Bu bağlamda;

1.      Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne bitişik yan caddesi olan Yakup Acar Caddesi yapım aşamasında fizibilite raporu, zemin etüd raporu alınmış mıdır?

2.      Yolun çökmesinde kusuru bulunanlar (mühendis,belediye fen işler müdürü,vb.) hakkında adli/idari bir soruşturma açılmış mıdır? Açıldıysa soruşturma ne aşamadadır?

3.      Cadde üzerinde meydana gelen çökme sonucunda hastane zemininde fiziksel bir kayma veya başka bir hasar tespit edilmiş midir? Tespit edildi ise nelerdir?

Yalova İl Su Kurulu ilk toplantısını yaptı Yalova İl Su Kurulu ilk toplantısını yaptı

4.      Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi bakanlığınız kayıtlarında hangi statüde bulunmaktadır?

5.      Yalova Devlet Hastanesi afiliasyon süreci ne aşamadadır?

6.      Afiliasyon süreci tamamlanmadan Tabela İhalesi neden açılmış ve hastane binasına tabelanın takılmasının sebepleri nelerdir?