Yalova İl Su Kurulu'nun toplantısında, Havza ölçekli yönetim planları, Nehir Havza Yönetim Planları, Taşkın Yönetim Planları, Kuraklık Yönetim Planları ve Sektörel Su Tahsis Planları kapsamında belirlenen tedbirler ile ilgili gerçekleşmeler, İçme-kullanma suyu havzası koruma planlarının il bazında uygulanma durumu, içme suyu arıtma tesisleri durumu, içme suyu kalitesi ve insan sağlığı ile ilgili durum, şebeke kayıpları ve bu hususlara yönelik çevresel altyapı çalışmaları ile ilgili değerlendirmeler, İl sınırları içerisinde taşkın ve sel baskınlarının önlenmesine yönelik alınan tedbirler ile ilgili gerçekleşmeler, Yeraltı ve yerüstü su kullanımları (su çekimleri), su transferleri, Yeraltı ve yerüstü su kalitesinin iyileştirilmesine ilişkin yapılan çalışmalar, Ulusal ve İl Su Verimliliği Planları ve su verimliliği çalışmalarının değerlendirilmesi), Yalova İli altyapı yatırımlarının değerlendirilmesi konuları gündeme alındı.

Toplantıda Vali Vekili Mehmet Bahattin Atçı’nın açılış konuşmasının ardından, Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Yakup Karaaslan konuyla ilgili bakanlık çalışmaları hakkında bilgi vererek sunumlarını aktardı. Ardından katılımcı kurum ve kuruluşlardan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, DSİ 13. Şube Müdürlüğü, İller Bankası Bursa Bölge Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Yalova Belediye Başkanlığı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü temsilcileri konu hakkındaki bilgilendirme sunumlarını yaparak toplantıya katkıda bulundular.

Handere Çöplüğü yangını kontrol altında Handere Çöplüğü yangını kontrol altında

Editör: Manşet Gazetesi