13 Mayıs 2024 tarihinde, Hazine ve Maliye Bakanlığınca açıklanan, Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi ile özellikle yerel gazetecilik yapan yayınlar; Gazete, Dergi, Haber portalları uygulanan kısıtlamalarla, yok olma tehlikesi ile karşıyalar.

Yalova’da 1995 yılından bu yana gerek yerel gerek ulusal yayınlarla gazetecilik mesleğini, bir kamu yararı hizmeti olarak tam 29 yıl kendi öz sermayemle yapma başarısı gösterirken, yaşadığımız kentin sorunları, vatandaşlarımızın problemlerini gece-gündüz demeden objektif bir şekilde gündeme getirdik.

Seçilmiş ve atanmışların görmediği, eksikliklerini, hatalarına, yeri geldiğinde göz, bazen kulak, binlerce defada sesleri olmuşuzdur. Halkın her zaman yanında, haksızlıkların karışışında dimdik durarak cesur bir şekilde gazetecilik mesleğini icra etmiş bir emekçi kardeşinizim.

Ülkeme; vergi, stopaj, SSK primi ödeyerek, 29 yıl içinde, 100’lerce kişiye ekmek kapısı olmuş, gönüllü kamu görevi yaparak resmi ilan almadan Yalova Manşet Gazetesi’nin yayın hayatını tam 23 yıldan bu yana sürdürme başarısı göstermişiz.

13 Mayıs 2014 tarihinde, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca açıklanan, ‘Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi’ ile hiçbir gazeteci meslek örgütünün görüşü alınmadan, bu genelgenin götürüleri tartışılmadan, ‘ben istedim, oldu’ şekliyle hayata geçirilerek, adaletsiz bir şekilde, çalışmakta olan fikir işçileri başta olmak üzere, yıllarca gecesini gündüzüne katarak yerel yayınlarını ayakta tutmaya çalışan emekçi gazetecileri yok etmeye çalışıldığı açıkça ortadır.

Kıymetli okuyucularım, 13 Mayıs 2024 tarihinde, Hazine ve Maliye Bakanlığınca açıklanan, Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketinin hayata geçmesi ile 17 Mart 1999 yılında 1. Sayısı ile yayına başlayan Yalova Manşet Gazetesi basalı yayınının akıbeti hala belirsizdir.

Uzun süredir www.manset.com.tr haber portalı ile dijital alanda da hizmet veren şirkette, basılı yayın Yalova Manşet Gazetesi ve Anadolu’da yayınlanan bu tür yerel yayınlar artık tarih olacak.

Sayfa tasarımı, renk ayırımı, montaj, baskı, kırım-harman ve dağıtım gibi birçok emek ile yapılan gazeteler ve dergiler kapılarına kilit vuracak.

Yıllarca beklediğimiz ve geçtiğimiz yıl hayata geçen, 7253 Sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun getirdiklerinin üzerinden daha bir yıl geçmeden bu yayınlara REKLAM YASAĞI getirilmesi, devletimizin ne kadar şuursuzca yönetildiğinin açıkça bir göstergesidir.

Yap-boza dönüşün uygulamalar ile kutsal saydığımız gazetecilik mesleğinin birçok çalışanı ile fikir işçisi işsizlikle karşı karşıyadır.

Bakan Şimşek’e Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı’nın çağrısı da şu şekilde; ‘’Pandemiden bu yana ekonomik darboğaz içindeki yerel basınımız, 13 Mayıs 2024 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığınca açıklanan “Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi” kapsamında uygulamaya konulacak olan kısıtlamalarla tamamen yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır.

Bilindiği gibi yerel basının tek geliri, gazete abone satışları, reklamlar ve Basın İlan Kurumu aracılığıyla alınan resmi reklam ve ilanlardır. Ancak “Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi” kapsamında getirilen kısıtlamalarla yerel basının bu gelirlerinde önemli oranlarda azalma yaşanacaktır.

Örneğin; Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi’nde yer alan “Basın ve yayın organlarına ilan ve reklam verilmeyecek, kamu kurum ve kuruluşlarınca hiçbir şekilde günlük gazete alımı yapılmayacak, görev alanı ile ilgili olmayan yayınlara abone olunmayacak” düzenlemeleri yerel basının adeta can suyunu kesecek uygulamalardır.

Pandemiden bu yana yaşanan ekonomik sorunlara göz attığımızda; Gazete maliyetlerini oluşturan kâğıt, kalıp ve mürekkep başta olmak üzere tüm malzemelerin döviz cinsinden fiyatları artmış, medya kuruluşlarının girdileri Dolar bazında yüzde 50’ye varan oranlarda yükselmiş, genel giderlerdeki ve asgari ücretteki artışın da etkisiyle yüzlerce yerel medya kuruluşu kapanma noktasına gelmiştir.

Bu ortamda uygulamaya konan Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi, adeta yerel basının idam fermanıdır.

Konuya hassasiyet göstermenizi, demokrasilerin gelişimine katkıda bulunan ve halkın özgür haber alma hakkı doğrultusunda kamusal görev üstlenen yerel basının yaşatılması için; Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi’ndeki olumsuz uygulamaların iptal edilmesi konusunda desteğinizi bekliyoruz’’ oldu.