Süleyman Çelebi

Tüm Makaleleri

Süleyman Çelebi

Sen görmesen de bir gören vardır elbet

İnsanoğlu güzel işleri açıktan ve göstere göstere yaptığı, gibi kötü işleri de saklayarak yapmaya meyillidir. Güzel işler toplumun hoşuna giden ve kişiyi yücelten davranışlardır. Kötü işler, kişinin ş...

STK’lar ve İlim Yayma Cemiyeti

Sivil toplum Örgütleri (STK)toplumun inisiyatif alan sivil halktan oluşan devletin, toplumun ve hayri hizmetlerin başarılı bir şekilde yürütülmesi için gönüllü olarak hizmet eden kuruluşlarıdır.

Maneviyat iklimine girdik şükür

İnsan hayatı planlandığında, insanın bir ömürde ne kadar çok iş ve eser üreteceğini, ürettiğini birçok örneklerle görmekteyiz. Aynı dönemde zamanını ve hayatını planlamayan birçok insanın da saman ale...