Ne mutlu düşünebiliyorsun.

Bana dedi ki; "Aklımdan seni geçirdim"...

Düşünmektir işte bu...

Düşünmek kafamızın en muhteşem bir meşgalesidir. Öyle heyecanlı, öyle, telaşlı öyle, güzeldir ki.... Düşünmek yaşamaktır.

Düşünmeyi öğrenmek de bir eğitimdir aslında. Düşünebilmek düşünceli olmak düşüncede biri olmak düşüncelerimizin farklı olması Düşlemek hepsi bir süreç ve çok özel...

Ne mutlu düşünebilenlere. Bir düşüncesi olanlara, düşleyenlere...

Bir şeylere kafa yorduğumuz an itibariyle nöronlar arasında yeni bağlantılar oluşur. Bu düşünsel olaylar sonucunda da karmaşık nöron ağları oluşmaktadır. Bu bağlantılar arasındaki boşluğa ise sinaps adı verilir. Her nöron, ortalama olarak 1000 sinaps (sinir bağlantısı) oluşturur.

Sonuca varmak, bilgileri incelemek, karşılaştırma yapmak ve ilişiklendirmek, yollar üretmek, zihin, fikir çıkarmak düşünmektir.

"Düşünmek insana özgüdür"

Her fiil, düşünmeyi gerektirir. Bu nedenle de insanın var olduğu andan itibaren düşünme olgusu olmuştur.

Algılamak ve anlamak, problem çözme ve karar alabilme ele alındığında düşünme her türden akıl yürütmedir aslında. Sezme veya düş kurma da diyebiliriz biz buna. Zihinsel bir süreç olarak düşünme derecelendirilebilir, geliştirilebilir bir yetidir.

Küçük yaştan itibaren; bebeklik, çocukluk, erken çocukluk, ergenlik ve yetişkinlik süreçlerinde düşünme becerisini artırabilecek çok çeşitli etkinlikler ve çalışmalar mevcuttur. Problem çözme becerisi, karşına çıkan uyaranlarla orantılıdır.

Çocuğun kendi çorabını giymesi kadar basit bir problem çözmede düşünmeyi öğrenmektir. Kendi ayakkabısını bağlamaya başlaması, küçük dokunuşlarla destek vererek, ancak ilerleyen süreçlerde onu problemlerini çözmesi için kendi yolunda bırakmamız doğrusudur.

Her yaşın düşünme becerisi farklıdır. Ancak bunların bir zincir olduğunu bildiğimize göre düşünmeyi öğretmemiz için ona bazen yapılandırılmış problemler de verilebilir. Hep ezberci ve öğretici değil, doğal uyaranlar ortasında onu geliştirmek gerekir. Bu nedenle oyunda problem çözme, kişisel bakımda problem çözme, çocuğun gelişiminde hayati önem taşır. Bırakın düşünsün çocuk, bırakın düşünsün gençler ve biz düşünelim tüm bunları...

Düşünmek güzel şey...

Peki nasıl düşünüyoruz

Beynimiz en muhteşem organ...

Düşündüm, düşündüm ve düşünmenin büyüsüne kapıldım. Fakültede gördüğümüz anatomi-fizyoloji, spor fizyolojisi fonksiyonel anatomi derslerinde öğrendiysek de bana bu hiçbir zaman yeterli gelmedi. Daha çok öğrenmeliydim, bu sonsuz dünyaya bir adım daha yaklaşmaktı. Bu yüzden çok seviyorum okumayı, araştırmayı, dinlemeyi, öğrenmeyi...

Düşünmek; düşüncelerini yazıya döküyorsun, diğer beyinlerde yeni nöron bağlantıları oluşturuyorsun ve sonucunda bir düşünme eylemi sağlıyorum!

Bundan daha muhteşem ne olabilir ki?

Düşünme nedir?

Düşünme, sistematik ya da rastlantısal olarak düşünce üretimiyle sonuçlanan zihinsel bir süreçtir. Düşünme sırasında insan beyninin değişik bölgelerinde meydana gelen değişikliklerin tıbbi cihazlar yardımıyla gözlenmesine ve beynin anatomik yapısının ayrıntılarıyla bilinmesine karşın, düşünmenin fizyolojik bir süreç olarak ayrıntılı ve net bir betimlemesini yapmak henüz mümkün olmamıştır. Psikolojik açıdan düşünme; daha çok algı ve anlama gücüyle ilintilendirilmekte, problem çözme ve karar verme bağlamında ele alınmaktadır. Düşünme, her türden akıl yürütmenin yanı sıra, sezme veya hayal kurma şeklinde de belirtilebilir.

Mantıklı düşünebiliriz. Mantıksız da düşünebiliriz.

Somut-soyut, tümdengelimsel düşünme-tümevarımsal düşünme de yapabiliriz.

Bilinçli düşünme-bilinçsiz düşünebiliriz.

Bilme-inanma.

Gerçekçi düşünme-gerçekdışı düşünme-gerçeküstü düşünme.

Mutlakçı düşünme-bulanık düşünme.

Dikey (sistematik ya da programlı) düşünme-yanal (rastlantısal) düşünme.

Peki beynimiz nasıl düşünüyor?

Beynimiz o kadar muhteşem bir organ ki, denge ve çalışma prensipleri var. Tüm düşüncelerimizin oluştuğu yer; benlik duygusunun farkında olunmasını sağlayan, insanı insan yapan, beynin en büyük bölümünü oluşturan ve aynı zamanda tüm parçalarını sarmalayan yapı. Serabrum harikasın.

Bizi biz yapan bu sistemin temel yapı taşı, nöron ismi verilen beynin ana sinir hücreleridir ve bu yapılar embriyonik gelişimin 7. haftasında oluşmaya başlarlar. Hatta o kadar hızlı bir oluşum söz konusudur ki, saniyede yaklaşık 5000 nöron üretiminden bahsedilebilir.

Algı, zekâ, akıl, mantık, düşünce gibi bilişsel fonksiyonların hepsi nöral aktivitenin sağladığı fonksiyonlardır ve nöronlar birbirleriyle elektro-kimyasal bir işlemle haberleşerek yeni bağlantılar oluştururlar. Tüm duygular, düşünceler, eylemler kısacası tüm aktivitelerimiz bir nörondan diğerine iletilen elektro-kimyasal sinyallerle meydana gelir. Yetişkin bir insan beyninde ortalama 100 milyar adet nöron bulunur.

İşte böyle muhteşem bir organ, muhteşem çalışan bir sistem düşünün, düşünelim, düşünmeyi öğrenelim ama can yakmadan...

Seni düşünmek güzel şey

Seni düşünmek ümitli şey

Dünyanın en güzel sesinden

En güzel şarkıyı dinlemek gibi bir şey…