İran asıllı bir arkadaşım, ki kendisi kedilerden çok korkardı, Türkiye’deki kedilerin uysal ve insana yakın olduğunu, İran’daki kedilerin ise insan görünce kaçacak yer aradıklarını, kaçamazlarsa insanlara saldırdıklarını söylemişti. Ona göre bunun sebebi, Türkiye’de insanların kedilere iyi davranmasıydı. Kabul etmeliyim, bu değerlendirme beni içten içe çok gururlandırmıştı.

 

Özellikle Yalova’da, doğup büyüdüğüm yer olan Çınarcık’ta her binanın önünde kediler, köpekler olur. Kediler, köpekler yemek yiyip su içebilsin diye kaplar olur. Bu hayvanlar sokakta yaşamalarına rağmen, Amerikalı bir evsize kıyasla çok daha sağlıklıdır ve insanlardan korkmazlar. Bu toplumumuzun merhametinin en güzel göstergesidir.

Yabancı kültürler tarafından en çok eleştirilen kurban kesiminde bile, keyif için boğaları kovalayıp kılıçlarla öldüren İspanyollara nazaran, merhamet esastır. Kendi türü içindeki zayıf hayvanlar, dişi eksik, topal, boynuzsuz, hasta olanlar kurban olarak kabul edilmez. Kurban kesilirken bile hayvana eziyet etmemek şart koşulur.

Çocukların ucuz iş gücü olarak görülüp baca temizleyicisi niyetine, bellerine ip bağlanıp yüksek katlardan sarkıtıldığı karanlık çağ Avrupasına nazaran, her devirde bizim kültürümüzde çocuklar, Allah’ın emaneti olarak görülür.

Halkımızın, savaş zamanlarında düşman askerlerine, esirlere gösterdiği merhametli muamele hem İngiliz hem Anzak kaynaklarında yer alırken, Atatürk’ün Çanakkale savaşlarında ölen Anzak askerleri ile sarf ettiği ‘sizler Mehmetçikler ile yan yana, koyun koyunasınız. Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar! Gözyaşlarınızı dindiriniz. Evlatlarınız, bizim bağrımızdadır.’ sözleri, ülkesini işgal etmeye gelmiş düşman askerlerine bile gösterdiği merhamete en güzel örnektir.

 Ne dinimizde, ne kültürümüzde kendinden zayıfa eziyet etmek yer almaz.

Peki ne oldu da güzel ülkemizde hiçbir şeyden habersiz masum bir kediyi, Allah’ın dilsiz kulunu 6 dakika boyunca tekmeleyerek öldüren caniler ortaya çıktı?

Daha da önemlisi böyle bir suç, nasıl oluyor da cezasız kalıyor?

Masum, güzel bir hayvanı 6 dakika tekmelemek demek ne demek?

İstiklal marşımızı okumak 1 dakika 10 saniye sürüyor. İstiklal Marşı’nı dinlene dinlene 5 kere okuyacağı süre boyunca bir hayvanı ölünceye kadar tekmelemek...

İnsanın bir yerde merhamete gelmesi beklenir, bir noktada pişmanlık belirtisi gösterir. Olmuyor..

 Bunu yapan cani, mahkemede iyi hal indiriminden faydalanıyor. Türk Ceza Kanunun 62. maddesi, hakimin hükümlünün cezaevindeki ve mahkemedeki tutum ve davranışlarının olumlu olması durumunda ceza indirimine karar verebiliyor. Bu durumda işlediği suç kamera kayıtlarıyla da gözler önüne serilen katil, cezaevinde veya mahkemede tekmeleyerek öldürebileceği bir başka zavallı hayvan bulamadığı için mi iyi hal indiriminden yararlandı?

Alan R Felthous 1980 yılında yazdığı ‘Kedilere, Köpeklere ve İnsanlara Karşı Saldırganlık’ adlı makalesinde şöyle yazıyor; ‘Köpeklere ve kedilere defalarca işkence yapan psikiyatri hastaları üzerinde yapılan bir araştırma, bir çocuğu öldüren bir hasta da dahil olmak üzere hepsinin insanlara karşı yüksek düzeyde saldırganlık sergilediğini ortaya çıkardı’

Yani diyor ki bugün altı üstü bir kedi öldürdü diyeceğiniz cani, yarın birinin çocuğunu, birinin karısını, birinin annesini öldürebilir.

Bir insanın gerçek kişiliği, kendinden zayıflara karşı sergilediği tutumda saklıdır.

İşte tam bu yüzden hayvanlara karşı işlenen suçlar, en ağır şekilde cezalandırılmalıdır.