Seçim çalışmaları çoktan başladı. Şimdi bundan sonra sıkça seçim ile ilgili haberleri hem sosyal medyada, hem de yazılı basınında ve Kafeler Sokağı’nda sıkça duyacağız, göreceğiz.

Uzunca bir süre hem Türkiye’nin hem de Yalova’nın gündemi kesinlikle seçim olacak. İşin kötü tarafı bu seçim sürecinde bir çok şey atlanıyor, bir çok şey hesaba katılmıyor ve aslında seçimlerde çokça zaman ve çokça da para kaybediyoruz diyebiliriz.

Her seçim süreci geldiğinde bir çok projeler, devasa projeler ortaya konuyor, tutulamayacak ya da tutulması mümkün olmayan vaatler veriliyor. Hatta arşivlerimde geçmiş dönemlerin seçim vaatlerini içeren kitapçıklardan bir çok örnek vardır. Geçmiş dönem seçim vaatleri bakıldığında bu vaatlerin yüzde doksanının yerine getirilmediğini net olarak görebiliriz. Çok vaat verip, çokça proje ortaya koyup sonra da bir çok mazeret göstererek bunları tutmamak ve yerine getirmemek zaten ülkemizde bir gelenek haline gelmiş durumda.

Yani bizdeki anlayış sen elinden geldiğince büyük vaatleri, büyük projeleri söyle. Yapmasan da kimse sana hesap sormaz, sorsalar da sen zaten bir şekilde mazeretler ortaya koyarak kendini temize çıkartırsın.

Bu bize seçim vaatleri verenlerin kabahati olduğu kadar halk olarak bizim de kabahatimiz. Çünkü biz gerçekleşmesi mümkün olmayacak ütopik hikayelere, masallara inanmayı daha çok severiz. Bize acı gerçekleri söyleyenlerden daha çok olmayacak masalları anlatanlara daha çok değer veririz.

Önümüzdeki seçim sürecinde de herkes bu seçimi alabilmek için aklına gelen her türlü vaadi söyleyecek. Gerçekleşmesi hayal olan, altyapısı olmayan, fizibilite çalışması yapılmamış bir çok projeyi önümüze koyacaklardır.

Hatta şimdilerde bile proje broşürler elimize verilmeye başlandı. Benim adaylara tavsiyem bir çoğunu tutmayacakları, ayakları yere basan, doğru, fizibilitesi yapılmış, gerçekleştirilmesi mümkün olan proje ve vaatleri vermeleridir.

Benim kişisel görüşüm şu anda bizim çokça büyük projelere, çokça büyük vaatlere ihtiyacımız yok. Yalova olarak sıkıntılarımız belli, problemlerimiz aşikar, çok acil çözülmesi gereken SORUNLAR apaçık ortada.

Çok ciddi bir trafik problemi var. Bu trafik probleminin bir şekilde şimdiden çözümlenmesi gerekiyor. Kentsel dönüşüm problemi ve depreme dayanıksız binaların halen Yalova’da ayakta duruyor olması problemi çok ciddi bir problem ve çok acil çözülmesi gerekir. Çok ciddi altyapı problemleri var.  Altyapı problemlerinin bir an önce çözümlenmesi gerekiyor. Birkaç yıl içinde hizmete girecek olan organize sanayi bölgelerinden kaynaklı gelecek olan nüfus artışı ve nüfus artışına göre hesaplamadığımız konut, altyapı, eğitim, sağlık kültür gibi bir çok yetersiz durumlarımız var. Bunların bir an önce çözümlenmesi gerek.

Yalova’da uzunca bir süredir geçici ya da kalıcı göçmenlerden yurtdışı kaynaklı göçmenlerden dolayı bir demografik ve kültür yapısının bozulması problemi var. Bu konuda bir an önce çalışma yapılması gereken problemlerden bir tanesidir. Aslında adaylardan beklediğimiz, ya da yerel yönetimlerden beklediğimiz temel hizmetler daha iyi, daha güzel, daha sürekli ve daha sürdürülebilir olması. Hepimizin Yalova‘yı Paris yapacak projelere ihtiyacı olmadığı ve bunların da mümkün olmadığını ve buna ihtiyacımız olmadığını bilmemiz gerekiyor.

İnsanın ruhu kandil, bilim onun aydınlığı ve Tanrısal bilgelik (de kandilin yağı gibidir. Bu

yanar ve ışık saçarsa o zaman sana “diri” denilir.

İbn-i Sina